Nieuws

Projectleider ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten spelen een steeds centralere rol bij duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Zowel vanuit de wetgeving als vanuit de maatschappij zelf groeit de ambitie om de lucht-, bodem-, water- en natuurkwaliteit veilig te stellen. Vanuit deze insteek werken we graag mee aan diverse studies waarin we de verschillende aspecten van geïntegreerde ecosystemen onder de aandacht brengen: specifieke studies die bijdragen aan de veerkrachtige van grote open ruimte systemen, maar ook studies rond groen-blauwe netwerken die de motor zijn van ecosysteemdiensten in de bebouwde of verstedelijkte context. Als projectleider ecosysteemdiensten ben je gemotiveerd om mee vorm te kunnen geven aan een duurzamere en klimaatrobuuste leefomgeving.

Bekijk de vacature van Projectleider ecosysteemdiensten