Nos projets

Nos
projets

Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties
2019 — 2020
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties

Beleidsmatig onderzoek rond profielen voor woonconcentraties, ter voorbereiding van de opmaak van het provinciaal beleidsplan Oost-Vlaanderen

Explorer le projet
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

Explorer le projet
Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —
Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Explorer le projet
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Explorer le projet
Adviseur Mobilité Oosterweel
2018 — 2022
Adviseur Mobilité Oosterweel

Soutien à la mobilité pour le projet interdisciplinaire complexe Oosterweel où les aspects techniques du trafic à tous les niveaux et la communication avec un grand nombre d’acteurs sont centraux.

Explorer le projet
Ruimtekompas provincie Antwerpen
2018 — 2019
Ruimtekompas provincie Antwerpen

Ontwikkeling van een instrument dat de knoop- en plaatswaarde verbeeldt als basis voor bovenlokaal ruimtelijk beleid

Explorer le projet
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
2018 — 2020
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant

Opmaak van een toolkit kernversterking voor gemeenten & actieplannen voor 6 Vlaams- Brabantse woonkernen

Explorer le projet
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Explorer le projet
Evaluatie Vlaamse stations omgevingen
2017 — 2018
Evaluatie Vlaamse stations omgevingen

Evaluatie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Vlaamse hoofdstations

Explorer le projet
Muide Meulestede Gent
2017 — 2018
Muide Meulestede Gent

Opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor de wijk Muide in Meulestede, Gent

Explorer le projet
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Explorer le projet
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen
2017 —
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen

Evaluatie-instrument en kennisplatform voor de duurzaamheid van grondgebonden projecten

Explorer le projet
Milieuverkenning Ruimte
2017 — 2018
Milieuverkenning Ruimte

Onderzoek naar ruimtelijke strategieën voor een duurzamer en milieuvriendelijker energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

Explorer le projet
Woononderzoek Limburg
2016 — 2018
Woononderzoek Limburg

Onderzoek naar regionale woningmarkten en opmaak scenario’s voor sturing van de woninggroei

Explorer le projet
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
2015 —
Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Explorer le projet