Onze projecten
Elaboration de politiques spatiales
Instruments planologiques

RUP De Spil – Roeselare
2018 —

RUP De Spil - Roeselare

Een verhaal van clusters en vernieuwende ideeën

RUP De Spil wordt opgemaakt om via een doortastend ontwerpend onderzoek, benchmarking en participatie twee belangrijke clusters aan de rand van de kern van Roeselare meer flexibele ontwikkelingsmogelijkheden te geven zodat ze zich  kunnen profileren als belangrijke en sterke cluster in/aan de kern van Roeselare.

Site De Spil omvat de omgeving van de Heilig Hartkerk, het leegstaande gebouw van Spillebad (na verhuis zwembad Sportoase) en Cultuurcentrum De Spil, de tweede cluster omvat een private parktuin, een site van de brandweer, een deel van twee schooldomeinen, gescheiden van elkaar door waterloop de Mandel en een belangrijke fietsas naar het centrum.

Het RUP De Spil vervangt meerdere bestaande BPA’s tot één plan en neemt hierbij ook de tussenliggende wooncluster op binnen de plangrens. Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van het centrum van Roeselare en volgt de Hippoliet-Spilleboutdreef en de Koning Albert I-Laan van een van de belangrijkste toegangspoorten tot de kern van de stad tot net voor het station.

Het RUP wordt in deze opdracht opgevat als een flexibel bestemmingsplan én als planologisch instrument om in de huidige tijdsgeest van ontharding, vergroening en zuinig ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit binnen twee strategische projectzones te garanderen.

Het project wordt ondersteund door een sterk buurtgericht participatief traject. Zo werd een eerste infomoment gegeven in de Heilig Hart-kerk, het symbolisch hart van de buurt en werd op deze info-avond op verschillende manieren geïnformeerd: aan de hand een interactieve presentatie werden de basisprincipes verduidelijkt, nadien werd er uitgebreid tijd genomen om aan de hand van de plannen en afgedrukte ontwerpschetsen een meer persoonlijke uitleg te geven aan geïnteresseerden. De bewoners van een belangrijk gebied in het RUP werden tegelijkertijd door de stafmedewerker van de stad apart bevraagd naar hun bezorgdheden. Eerder werden ook de belangrijkste stakeholders over het plan bevraagd.

Bekijk de publicatie van deze studie.

RUP De Spil - Roeselare
RUP De Spil - Roeselare
RUP De Spil - Roeselare
Client
stad Roeselare
Équipe
Sweco
Statut
in ontwerp