Onze projecten
Conseil stratégique
Elaboration de politiques spatiales
Ecologie et aménagement paysager

Open Ruimte Netwerk Brussel
2020 —

Open Ruimte Netwerk Brussel

Ontwikkelen landschapsvisie voor een coherent open ruimte netwerk in en rond Brussel

Het doel van deze studie is om tot een netwerk te komen dat de economische en demografische ontwikkelingen kadert en diverse functies integreert: landschappelijk, ecologisch, recreatief, voedselvoorziening, klimaat, versterking van ecosystemen, gezondheid en levenskwaliteit. Zo komen we tot een open ruimte die de gezondheid van de stad en haar inwoners bevordert.

De belangrijkste doelstelling is daarbij om de basis te leggen voor het operationaliseren van deze visie in de projecten en instrumenten van de verschillende partners (RPA, RUP, landinrichtingsplannen, gebiedsprogramma’s, lokale projecten, bijkomende oppervlakte toegankelijk groen, bos, Natuurplan Brussel, groen netwerk, vergunningenbeleid,…) in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden.

Ecosysteemdiensten (ESD) zijn de leidraad om tot een optimaal ingericht open ruimte netwerk te komen. Niet elke ESD is vandaag even sterk aanwezig, niet elk gebied zal evenveel potentie hebben om bepaalde ESD te realiseren. Cruciaal is dus om ruimtelijk te kunnen weergeven waar precies welke ESD reeds aanwezig zijn of gerealiseerd kunnen worden, en waar welke ESD nodig zijn. Zo streven we naar een optimale inrichting van een open ruimte netwerk in en rond Brussel, dat dankzij haar klimaatrobuuste inrichting de nodige leefbaarheid garandeert voor elke inwoner.

De opdracht situeert zich op drie schaalniveaus: op macroschaal zoeken we via cartographie en synthese naar de grote te versterken structuren. Op mesoniveau vertalen we de visie in ruimtelijke strategieën voor de Noordrand die de bestaande open en verstedelijkte ruimtes ecologisch versterken. Voor enkele specifieke plekken zullen we op microniveau meer detailonderzoek doen en zullen we gerichte voorstellen uitwerken die leiden tot realisatie.

Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Open Ruimte Netwerk Brussel
Client
Dept. Omgeving – Perspective – OVAM – ANB – Leefmilieu Brussel
Équipe
BUUR + Antea Group + Hesselteer
Statut
in ontwerp