Onze projecten
Masterplan

Grote Laakweg Aarschot
2013 — 2014

Grote Laakweg Aarschot

Marktverkenning en ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie voor de site van de Grote Laakweg

Vanuit het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Aarschot en het masterplan voor de ontwikkeling ervan, werd de site van de Grote Laakweg aangeduid voor de ontwikkeling van een (grootschalige) sport- en recreatiezone in een parkachtige omgeving met wonen aan de rand. Bij aanvang van de studieopdracht luidde de vraag vanwege de provincie Vlaams-Brabant: welke concrete ontwikkelingen en randvoorwaarden kunnen leiden tot een belangrijke meerwaarde voor het sport- en recreatiegebeuren van zowel de stad Aarschot als de brede regio? Een marktverkenning zou worden ingezet om te peilen naar de interesse en de mening van de private markt over het projectgebied.

Het werd evenwel snel duidelijk dat de concrete nood aan of vraag naar het uitbouwen van een dergelijke pool op regionale én lokale schaal eerder gering was. Gezien de strategische ligging van het projectgebied binnen de structuur van Aarschot en vanuit het profiel van de site werd de focus bijgevolg verlegd naar het beantwoorden van de lokale behoefte, zonder evenwel het regionaal effect uit het oog te verliezen.

Door de site in te richten als parkruimte beschikt Aarschot voortaan over een grote, groene openbare ruimte centraal in de stad. De sterkte van het plan schuilt in de eenvoud van de ingrepen om visuele en ruimtelijke eenheid te garanderen, de vrije invulling met programma en de faseerbaarheid in de tijd. Tegelijk worden de specifieke antwoorden op de vier uitdagingen m.b.t. het thema water gecombineerd tot een heus waterlandschap. De parkruimte betreft bijgevolg niet louter een aantrekkelijke plek waar het leuk vertoeven is voor buurt- en stadsbewoners, maar kan bovendien worden uitgespeeld als educatief voorbeeldproject met een aantrekkingskracht op onderwijsinstellingen, natuurliefhebbers, … uit de brede regio.

Grote Laakweg Aarschot
Grote Laakweg Aarschot
Grote Laakweg Aarschot
Code
 ALA
Client
 Provincie Vlaams-Brabant
Équipe
BUUR + Dr. Christian Nolf
Statut
Opdracht volbracht