Our projects

Our
projects

Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties
2019 — 2020
Ruimtelijk profiel voor Oost-Vlaamse woonconcentraties

Beleidsmatig onderzoek rond profielen voor woonconcentraties, ter voorbereiding van de opmaak van het provinciaal beleidsplan Oost-Vlaanderen

Explore project
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM
2019 — 2020
Voorstudie klimaatadaptatie-tool VMM

Opmaken van een voorstudie voor de implementatie van een klimaatadaptatietool van de VMM

Explore project
Atlas Regionet Oost-Brabant
2018 —
Atlas Regionet Oost-Brabant

Evaluatie-instrument om ontwikkelingspotentie van kernen te bepalen aan de hand van hun knoop- en plaatswaarde

Explore project
Roadmap Leuven
2018 — 2018
Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Explore project
Mobility Adviser Oosterweel
2018 — 2022
Mobility Adviser Oosterweel

Mobility support for the complex interdisciplinary project Oosterweel, where both the traffic engineering aspects at all levels and the communication with a large number of actors are central elements.

Explore project
Ruimtekompas provincie Antwerpen
2018 — 2019
Ruimtekompas provincie Antwerpen

Ontwikkeling van een instrument dat de knoop- en plaatswaarde verbeeldt als basis voor bovenlokaal ruimtelijk beleid

Explore project
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant
2018 — 2020
Toolkit Kernversterking, Vlaams-Brabant

Opmaak van een toolkit kernversterking voor gemeenten & actieplannen voor 6 Vlaams- Brabantse woonkernen

Explore project
Energielandschap Denderland
2017 — 2018
Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Explore project
Evaluatie Vlaamse stations omgevingen
2017 — 2018
Evaluatie Vlaamse stations omgevingen

Evaluatie van de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van de Vlaamse hoofdstations

Explore project
Muide Meulestede Gent
2017 — 2018
Muide Meulestede Gent

Opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor de wijk Muide in Meulestede, Gent

Explore project
Nota Ruimte Provincie Antwerpen
2017 —
Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Explore project
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen
2017 —
Duurzaamheids barometer Oost-Vlaanderen

Evaluatie-instrument en kennisplatform voor de duurzaamheid van grondgebonden projecten

Explore project
Milieuverkenning Ruimte
2017 — 2018
Milieuverkenning Ruimte

Onderzoek naar ruimtelijke strategieën voor een duurzamer en milieuvriendelijker energie-, mobiliteits- en voedingssysteem in Vlaanderen

Explore project
Woononderzoek Limburg
2016 — 2018
Woononderzoek Limburg

Onderzoek naar regionale woningmarkten en opmaak scenario’s voor sturing van de woninggroei

Explore project
Visienota ruimte Vlaams-Brabant
2015 —
Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Explore project