Our projects

Our
projects

Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust
2020 —
Recreatief fietsen aan de Vlaamse Kust

BUUR part of Sweco helpt het recreatief fietsnetwerk aan de Vlaamse Kust naar een hoger ambitieniveau te brengen

Explore project
Taparura Sfax Tunesië
2018 — 2018
Taparura Sfax Tunesië

Future vision as part of a feasibility study for the Taparura site in Sfax, Tunisia

Explore project
Mobility Adviser Oosterweel
2018 — 2022
Mobility Adviser Oosterweel

Mobility support for the complex interdisciplinary project Oosterweel, where both the traffic engineering aspects at all levels and the communication with a large number of actors are central elements.

Explore project
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
2018 —
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde

Start- en projectnota voor de intergewestelijke fietssnelweg FR0-F215

Explore project
Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst
2018 — 2020
Variantenstudie fietstunnel Leirekensroute N411 Aalst

Studie en aanleg van ontbrekende schakel in fietsroute “Leirekensroute”

Explore project
Zennevallei Lot
2017 — 2018
Zennevallei Lot

Toekomstvisie bedrijventerrein Laekebeek en stationsomgeving Lot

Explore project
Maurice Lippensplein Knokke
2017 — 2017
Maurice Lippensplein Knokke

Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke en programmatorische invulling van de sites in de onmiddellijke omgeving van het Maurice Lippensplein

Explore project
Bramier Lauwe
2016 —
Bramier Lauwe

Ontwerp en realisatie van een bedrijventerrein in Lauwe, Menen

Explore project
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland
2016 —
Strategisch effectenonderzoek in kader van het complex project Klein-Rusland

Opmaak van een strategisch MER voor de leefbaarheidsstudie van het kanaaldorp Klein-Rusland

Explore project
Pilootproject Potterij Mechelen
2016 —
Pilootproject Potterij Mechelen

Visievorming en projectregie van de Potterijsite in het kader van de Pilootprojecten ‘Terug in omloop’

Explore project
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem
2015 — 2019
Technisch Ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER PRUP Omleidingweg Anzegem

Opmaak van een technisch ruimtelijk vooronderzoek en plan-MER ikv het PRUP omleidingsweg Anzegem

Explore project
Westakkers Sint-Niklaas
2014 — 2015
Westakkers Sint-Niklaas

Masterplan, financiële haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein

Explore project
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem
2014 — 2018
Woonontwikkeling en ecologisch landschapspark Hemixveer Hemiksem

Realisatie landschapspark op Brownfield Scheldeboord

Explore project
Stadsvaart Brugge
2014 — 2019
Stadsvaart Brugge

Verbetering van de binnenvaartontsluiting voor de zeehaven van Zeebrugge

Explore project
Wetstraat Brussel
2012 — 2013
Wetstraat Brussel

Effectenstudie omtrent de gewestelijke stedenbouwkundige verordening

Explore project