Onze projecten
Feasibility studies
Mobility planning
Infrastructure design
Design of public space

Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
2018 —

Haren Fietssnelweg, Vilvoorde

Start- en projectnota voor de intergewestelijke fietssnelweg FR0-F215

De provincie Vlaams-Brabant nam in 2015 een tracé ten oosten van de spoorweg op als wenslijn voor de fietssnelweg FR0-F215 Vilvoorde-Machelen-Haren. Het tracé, in totaal 4km lang, sluit in het noorden sluit aan op het station van Vilvoorde. In het zuiden is er aansluiting op een fietsknoop van strategisch belang aan de Haachtsesteenweg (N21). Meerdere bovenlokale routes komen hier samen: de F3 richting Leuven, de F216 naar de luchthaven, de FR0 (het “ringtracé”) en een toekomstige route richting Schaarbeek uit het FietsGEN- en goodMOVE-netwerk.

Met deze studie wordt de volgende stap gezet in het realiseren van deze missing link in het fietsroutenetwerk. BUUR werd aangesteld om met een start- en projectnota het tracé definitief vast te leggen en de (technische, ruimtelijke, financiële) haalbaarheid te onderzoeken, inclusief kruising met de bestaande wegen en aansluitingen op lopende en geplande ontwikkelingen langsheen het tracé. Vervolgens wordt een voorontwerp- en actieplan opgemaakt, met technische uitwerking, specifieke ontwerpdetails en flankerende maatregelen. Gebruik makend van wervend beeldmateriaal wordt er gaandeweg het proces draagvlak opgebouwd bij de betrokken private en publieke actoren.
Bijgestaan door Greisch voor fase projectnota en door SUUNTA & Geomodus voor het uitvoeren van actuele verkeerstellingen & opmetingen op het terrein.

Het onderzoeksgebied voor deze fietssnelweg beslaat een groot reconversiegebied waarbinnen diverse complexe planprocessen tegelijkertijd lopende zijn: de herontwikkeling van de het station Vilvoorde en de achterliggende CAT-site, de site van het Broeklin-project (voormalig: Uplace), de bouw van de gevangenis in Haren, “Werken aan de Ring” … . De grote uitdaging van deze studie is dan ook om de fietssnelweg te laten functioneren als een “rode draad” die al deze projecten aan elkaar weet te weven.

Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
Haren Fietssnelweg, Vilvoorde
Code
VHF
Client
Provincie Vlaams-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Team
BUUR + Greisch, SUUNTA & Geomodus
Status
in ontwerpfase