Our
Projects

Urban Design - Strategic Planning 2018 › 2019

Bouwmeesterscan Ninove

Scan van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Strategic Planning 2017 › 2018

Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Urban Design - Strategic Planning 2017 › 2017

RECVOLUCIÓ – Barri del Rec d’Igualada

Proposal on the transformation of the Rec industrial neighborhood in Igualada, Catalonia.

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning - Mobility 2015 › 2017

Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Strategic Planning 2014 › 2015

Circulaire economie Poort Genk

Prospectieve studie naar circulaire economie Poort Genk

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Strategic Planning 2013 › 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk

Strategic Planning 2013 › 2014

Labo XX Antwerpen

Onderzoek naar verdichting en vernieuwing van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Strategic Planning 2011 › 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel

Urban Design - Strategic Planning 2008 »

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling