Our
Projects

Strategic Planning 2018 › 2018

Bouwmeesterscan Berlaar

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Strategic Planning 2018 › 2018

Bouwmeesterscan Arendonk

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Urban Design - Strategic Planning 2018 › 2019

Bouwmeesterscan Ninove

Scan van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Strategic Planning 2017 › 2018

Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Urban Design - Strategic Planning 2017 › 2017

RECVOLUCIÓ – Barri del Rec d’Igualada

Proposal on the transformation of the Rec industrial neighborhood in Igualada, Catalonia.

Strategic Planning 2016 › 2016

Pilootproject terug in omloop Mechelen

Ondersteuning kandidatuur pilootprojecten terug in omloop

Strategic Planning 2016 › 2017

Hof ter Linden Edegem

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Hof ter Linden - Fort 5 te Edegem

Urban Design - Strategic Planning 2016 › 2016

Gent Slim Verdichten

Uitwerking visie op verdichting in de 20e eeuwse wijk Wondelgem

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Stadskern versterking Tienen

Opmaken van een concrete uitwerking rond stadskernversterking voor de stad Tienen

Strategic Planning 2015 »

Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Masterplan visie 2030 Rupelmonde

Opmaak masterplan en RUP's voor het dorp Rupelmonde

Strategic Planning 2015 › 2015

Ruimtelijk Rendement Vlaanderen

Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement

Public Space - Strategic Planning 2015 › 2016

Structuurvisie Klaverberg As – Genk – Opglabbeek

Structuurvisie voor de bos- en natuurgebieden in de omgeving van Klaverberg

Strategic Planning 2015 › 2016

Labo XX Werk Antwerpen

Visie voor vernieuwing, verweving en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning 2015 › 2016

Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen

Toolkit voor kernversterking in de woonkernen van 'de groene zes'

Strategic Planning - Mobility 2015 › 2017

Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Strategic Planning 2015 › 2015

Boek ‘Rasterstad Genk’

Publicatie over de ruimtelijke geschiedenis en innovatieve ontwikkelingsstrategieën van de Rasterstad Genk

Urban Design - Strategic Planning 2014 »

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van Linden

Public Space - Strategic Planning 2014 › 2016

Beheersplan Gaasbeek

Opmaak beheersplan voor het vrijwaren, versterken en/of verbeteren van de waarden van een beschermd landschap in de dorpskom

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2014 »

Dorpskern vernieuwing Rotselaar

Visie, masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor centrumontwikkelingen

Strategic Planning 2014 › 2014

Duurzame mobiliteit in steden

Ontwikkelen van een analysekader voor het transitiepotentieel naar een duurzame mobiliteit in steden

Strategic Planning 2014 »

De Wijers Zonhoven

Stedenbouwkundig ontwerp Heidestrand en structuurvisie vijverkerngebied

Strategic Planning 2014 › 2015

Circulaire economie Poort Genk

Prospectieve studie naar circulaire economie Poort Genk

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Strategic Planning 2013 › 2015

Toolkit woonparken Provincie Antwerpen

Toolkit rond woonparken gelegen in het bebouwd perifeer landschap

Urban Design - Strategic Planning 2013 › 2014

Passer Anderlecht

Opmaak basisprogramma voor het duurzaam wijkcontract Passer

Urban Design - Strategic Planning 2013 »

Masterplan centrum Peer

Opmaak van een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Peer-Centrum

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Lichterstraat Puurs

Stedenbouwkundige visie en de uitwerking van een RUP voor een sportpark

Strategic Planning 2013 »

Ruimtelijk beleid Rotselaar

Verordening meergezinswoningen en appartementen

Strategic Planning 2013 »

Inrichtingsplan centrum Wezemaal

Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het beschermd dorpsgezicht

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Strategic Planning 2013 »

Hoogbouw Leuven

Opmaak van een visie voor schaalvergroting en hoogbouw voor de stad Leuven

Strategic Planning 2013 › 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk

Strategic Planning 2013 › 2014

Labo XX Antwerpen

Onderzoek naar verdichting en vernieuwing van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Urban Design - Strategic Planning 2013 › 2014

Grote Laakweg Aarschot

Marktverkenning en ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie voor de site van de Grote Laakweg

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2013

Pietelbeek Hasselt

Masterplan voor een stedelijk verwevingsgebied

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2016

Kloostertuin Wezembeek-Oppem

Masterplan en RUP voor het gebied De Kloostertuin te Wezembeek-Oppem

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2016

NAC Wezembeek-Oppem

Masterplan en RUP voor het nieuw administratief centrum en omgeving te Wezembeek-Oppem

Strategic Planning 2012 › 2012

Kattevennen Genk

Opstellen van een structuurschets en een beeldkwaliteitsvisie voor de recreatiezone Kattevennen

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2012 › 2016

Raamcontract Hasselt

Externe ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2012 »

CAT-site Vilvoorde – Machelen

Studie naar de stedenbouwkundige armaturen in voorbereiding op de open oproep voor het AZJP

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Public Space - Strategic Planning 2012 › 2016

RUP Zandbergen Kontich

Masterplan en RUP voor de site Beerschot

Strategic Planning 2012 › 2013

Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust

Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust

Public Space - Strategic Planning 2011 »

Vallei van de Koude Beek Borsbeek

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor een open ruimte gebied langs het dorpscentrum

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 › 2012

Gazometer Molenbeek

Opmaak van het BPA Gazometer voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 › 2012

Beeldkwaliteits plan NIRAS Dessel

Visievorming, implementatie en bewaking van de beeldkwaliteit van het geïntegreerd project van oppervlakteberging

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 »

Raamcontract Genk

Ontwerpend onderzoek en visie-opbouw voor het stedelijk ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2011 »

Verwevingszone Genk

Opstellen van een ontwikkelingsmodel voor de verwevingszone inzake creatieve economie

Public Space - Strategic Planning 2011 › 2011

Landesgartenschau Lahr

Competitie voor het ontwerp van een landschapstentoonstelling

Strategic Planning 2011 › 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel

Strategic Planning - Mobility 2011 › 2013

Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant

Tracé- en planMERstudie voor vier nieuwe tramlijnen in Vlaams-Brabant

Urban Design - Strategic Planning 2010 »

Jef Van Hoofplein Boechout

Stedenbouwkundige studie voor de centrumversterking van de dorpskern

Strategic Planning 2010 › 2011

Binnen-Nete Lier

Opmaak van een structuurvisie in het kader van het raamcontract ruimtelijke ordening

Strategic Planning 2010 › 2011

Projet de Ville Sint-Joost-ten-Node

Opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor 2025 voor de gemeente Sint-Joost-ten-Node

Strategic Planning 2010 › 2013

Expertise GewOp Brussel

Expertiseopdracht in het kader van de opmaak van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Strategic Planning 2009 › 2010

Kanaal Molenbeek

Masterplan voor de Kanaaloevers

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Raamcontract Lier

Raamcontract voor adviesverlening inzake het ruimtelijk beleid van de stad

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Stationsomgeving-Centrum Denderleeuw

Masterplan met inbegrip van beeldkwaliteitsplan, RUP en projectmanagement

Strategic Planning 2009 › 2010

Hoogbouwnota Gent

Uitwerking van een ruimtelijke visie op hoogbouw in Gent

Strategic Planning 2009 › 2010

Visie hoger bouwen Geel

Uitwerken van een ruimtelijke visie en stedenbouwkundig kader voor hoger bouwen in Geel

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2008 › 2011

Raamcontract Hamont-Achel

Externe ondersteuning van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2008 › 2009

Stationsomgeving Lier

Masterplan en projectmanagement voor de ruime stationsomgeving

Urban Design - Strategic Planning 2008 »

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling

Urban Design - Strategic Planning - Mobility 2006 › 2012

Stationsomgeving Geraardsbergen

Masterplan, RUP en projectmanagement voor de ontwikkeling van de stationsomgeving

Urban Design - Strategic Planning 2005 › 2007

Kop van Kessel-Lo Leuven

Masterplan en RUP voor de ontwikkeling van de oostelijke stationsomgeving van Leuven

Urban Design - Strategic Planning 2004 › 2007

Prestibel-Regatta Antwerpen

Opmaak van masterplan en BPA voor stadsuitbreiding Antwerpen Linkeroever

Strategic Planning 2000 › 2006

Ruimtelijk Structuurplan Leuven

Externe bijstand bij het ruimtelijk beleid en de opmaak van het structuurplan