Our
Projects

Urban Design 2011 »

Masterplan Biestebroeck Anderlecht

Ontwikkelingsschema voor de zuidelijke kanaalzone in het Brussels Gewest

Public Space 2014 »

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum

Urban Design - Public Space 2012 »

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling

Public Space 2012 »

Fort Liezele Puurs

Opmaak van een masterplan, landschapsontwerp en RUP voor het landschapspark Fort Liezele

Public Space 2013 »

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Urban Design - Public Space 2013 »

Nieuwstraat Brussel

Opstellen van een masterplan en ontwerp heraanleg van de Nieuwstraat en omgeving

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Stationsomgeving-Centrum Denderleeuw

Masterplan met inbegrip van beeldkwaliteitsplan, RUP en projectmanagement

Public Space 2015 »

Wonderwoud Gent

Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent

Urban Design 2010 »

Herckerveld Herk-de-Stad

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied en kwaliteitsbewaking bij de realisatie

Strategic Planning 2013 »

Hoogbouw Leuven

Opmaak van een visie voor schaalvergroting en hoogbouw voor de stad Leuven

Urban Design - Public Space 2014 »

Accosite Leuven

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor een stedelijk inbreidingsgebied

Mobility 2010 »

Neptunus Veurne-Koksijde

Studie in functie van het Neptunusplan, tramlijnverlenging Koksijde - Veurne

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Masterplan visie 2030 Rupelmonde

Opmaak masterplan en RUP's voor het dorp Rupelmonde

Public Space 2015 »

Trax-park Roeselare

Ontwerp van de buitenruimte rond een voormalig spoordepot

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 »

Raamcontract Genk

Ontwerpend onderzoek en visie-opbouw voor het stedelijk ruimtelijk beleid

Urban Design - Public Space 2015 »

Hoekakker Ekeren

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2012 › 2016

Raamcontract Hasselt

Externe ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2012 »

CAT-site Vilvoorde – Machelen

Studie naar de stedenbouwkundige armaturen in voorbereiding op de open oproep voor het AZJP

Urban Design - Public Space 2009 »

Heilighartlaan Asse

Masterplan m.i.v. het architectuur- en landschapsontwerp voor een sociale woonwijk

Public Space 2009 »

Schanslaan Borsbeek

Herinrichting publiek domein in het dorpscentrum

Public Space - Strategic Planning 2011 »

Vallei van de Koude Beek Borsbeek

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor een open ruimte gebied langs het dorpscentrum

Public Space 2014 »

Artemis Evere

Landschapsontwerp voor de buitenruimte in een stedelijke residentiële gebiedsontwikkeling volgens de passiefstandaard

Urban Design - Strategic Planning 2010 »

Jef Van Hoofplein Boechout

Stedenbouwkundige studie voor de centrumversterking van de dorpskern

Urban Design 2009 »

Kruispad Havenplein Schoten

Masterplan voor de stedelijke ontwikkeling van een binnengebied

Public Space - Mobility 2013 »

Londerzeel Noord

Masterplan voor een nieuw afrittencomplex langs de A12

Mobility 2011 »

Spoordoortocht Wijgmaal

Masterplan voor de spoordoortocht in Wijgmaal

Urban Design - Public Space 2015 › 2016

Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan en heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee

Urban Design 2010 »

Pallo Geel

Masterplan en ontwikkelingsstrategie voor het binnengebied Pallo en omgeving

Urban Design - Strategic Planning 2013 »

Masterplan centrum Peer

Opmaak van een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Peer-Centrum

Urban Design 2010 »

Godsheide woonuitbreidings gebied Hasselt

Masterplan en verkavelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Lichterstraat Puurs

Stedenbouwkundige visie en de uitwerking van een RUP voor een sportpark

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2014 »

Dorpskern vernieuwing Rotselaar

Visie, masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor centrumontwikkelingen

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Raamcontract Lier

Raamcontract voor adviesverlening inzake het ruimtelijk beleid van de stad

Strategic Planning 2013 »

Ruimtelijk beleid Rotselaar

Verordening meergezinswoningen en appartementen

Strategic Planning 2013 »

Inrichtingsplan centrum Wezemaal

Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het beschermd dorpsgezicht

Public Space 2013 »

Meiersplein Sint-Pieters-Woluwe

Studie voor de rehabilitatie van het meiersplein en de aangrenzende wegen

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Strategic Planning 2015 »

Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Urban Design - Public Space 2015 »

Oosteroever Baelskaai Oostende

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor de stedelijke ontwikkeling van een voormalige havensite

Public Space - Strategic Planning 2014 › 2016

Beheersplan Gaasbeek

Opmaak beheersplan voor het vrijwaren, versterken en/of verbeteren van de waarden van een beschermd landschap in de dorpskom

Urban Design - Public Space 2014 »

Keysershoek Kontich

Masterplan en ontwerp buitenruimte voor een zorgwoningproject

Urban Design - Public Space 2016 »

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

Mobility 2016 »

Livan II Antwerpen

Tramuitbreiding - voorbereidende studies i.f.v. LIVAN2

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Stadskern versterking Tienen

Opmaken van een concrete uitwerking rond stadskernversterking voor de stad Tienen

Urban Design 2016 »

PPS Kernversterking Machelen

Masterplan voor 5 sites in het centrum van Machelen met inbegrip van een kinderdagverblijf

Urban Design - Strategic Planning 2014 »

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van Linden

Urban Design 2017 »

RPA Kazernes Ixelles

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de Kazernes van het masterplan van Elsene (“RPA Kazernes”)