Our
Projects

Strategic Planning 2018 › 2018

Bouwmeesterscan Berlaar

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Strategic Planning 2018 › 2018

Bouwmeesterscan Arendonk

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Urban Design - Strategic Planning 2018 › 2019

Bouwmeesterscan Ninove

Scan van het gemeentelijk ruimtelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda

Strategic Planning 2017 › 2018

Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Urban Design 2017 »

RPA Kazernes Ixelles

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de Kazernes van het masterplan van Elsene (“RPA Kazernes”)

Urban Design - Strategic Planning 2017 › 2017

RECVOLUCIÓ – Barri del Rec d’Igualada

Proposal on the transformation of the Rec industrial neighborhood in Igualada, Catalonia.

Urban Design 2016 »

Masterplan ACV-site Ruisbroek

Masterplan en uitvoering publieke ruimte

Public Space 2016 › 2016

Kleuterklassen – speelpleinwerking Dilbeek

Omgevingsaanleg park en speelplaats

Urban Design 2016 »

PPS Kernversterking Machelen

Masterplan voor 5 sites in het centrum van Machelen met inbegrip van een kinderdagverblijf

Urban Design - Public Space 2016 »

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

Mobility 2016 »

Livan II Antwerpen

Tramuitbreiding - voorbereidende studies i.f.v. LIVAN2

Strategic Planning 2016 › 2016

Pilootproject terug in omloop Mechelen

Ondersteuning kandidatuur pilootprojecten terug in omloop

Strategic Planning 2016 › 2017

Hof ter Linden Edegem

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Hof ter Linden - Fort 5 te Edegem

Urban Design - Strategic Planning 2016 › 2016

Gent Slim Verdichten

Uitwerking visie op verdichting in de 20e eeuwse wijk Wondelgem

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Stadskern versterking Tienen

Opmaken van een concrete uitwerking rond stadskernversterking voor de stad Tienen

Urban Design - Public Space 2015 »

Oosteroever Baelskaai Oostende

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor de stedelijke ontwikkeling van een voormalige havensite

Urban Design - Public Space 2015 »

Hoekakker Ekeren

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied

Urban Design - Public Space 2015 › 2016

Beeldkwaliteits plan Oud-Heverlee

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan en heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee

Strategic Planning 2015 »

Visienota ruimte Vlaams-Brabant

Voorbereiding en uitwerking van een nieuw provinciaal ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2015 »

Masterplan visie 2030 Rupelmonde

Opmaak masterplan en RUP's voor het dorp Rupelmonde

Strategic Planning 2015 › 2015

Ruimtelijk Rendement Vlaanderen

Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement

Public Space 2015 »

Kerkstraat Lommel

Opmaak van een visie voor de publieke ruimte in het kerngebied van Lommel en de volledige studieopdracht voor de heraanleg van de kerkstraat, dorp en Kerkplein

Public Space 2015 »

Trax-park Roeselare

Ontwerp van de buitenruimte rond een voormalig spoordepot

Public Space - Strategic Planning 2015 › 2016

Structuurvisie Klaverberg As – Genk – Opglabbeek

Structuurvisie voor de bos- en natuurgebieden in de omgeving van Klaverberg

Urban Design 2015 › 2016

Portus-site Gent

Organisatie architectuurwedstrijd

Public Space 2015 »

Wonderwoud Gent

Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent

Urban Design - Public Space 2015 › 2016

Pegasus Park Diegem

Ontwikkelingsstrategie voor multifunctioneel project

Strategic Planning 2015 › 2016

Labo XX Werk Antwerpen

Visie voor vernieuwing, verweving en verdichting van werkgelegenheid in de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning 2015 › 2016

Toolkit Woonkernen Provincie Antwerpen

Toolkit voor kernversterking in de woonkernen van 'de groene zes'

Strategic Planning - Mobility 2015 › 2017

Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Strategic Planning 2015 › 2015

Boek ‘Rasterstad Genk’

Publicatie over de ruimtelijke geschiedenis en innovatieve ontwikkelingsstrategieën van de Rasterstad Genk

Urban Design - Strategic Planning 2014 »

Beeldkwaliteits plan Dorpskern Linden

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de dorpskern van Linden

Public Space - Strategic Planning 2014 › 2016

Beheersplan Gaasbeek

Opmaak beheersplan voor het vrijwaren, versterken en/of verbeteren van de waarden van een beschermd landschap in de dorpskom

Urban Design 2014 › 2015

Westakkers Sint-Niklaas

Masterplan, financiële haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein

Urban Design - Public Space 2014 › 2015

Binnenstad Sint-Truiden

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan voor de binnenstad

Urban Design 2014 › 2014

Scheepswerf NSW Rupelmonde-Steendorp

Opmaak masterplan voor de nabestemming van de scheepswerf NSW

Urban Design - Public Space 2014 »

Zwartberg Genk

Masterplan voor de voormalige zoo Zwartberg

Public Space 2014 »

Artemis Evere

Landschapsontwerp voor de buitenruimte in een stedelijke residentiële gebiedsontwikkeling volgens de passiefstandaard

Urban Design 2014 › 2015

Heirbrug-site Lokeren

Masterplan voor een woonontwikkeling aan de Durme

Public Space 2014 »

Jongerenzone Douaneplein Mechelen

Opmaak masterplan en werfopvolging jongerenzone Douaneplein

Public Space 2014 › 2015

Speellandschap Overpelt

Ontwerp en werfopvolging voor de aanleg van een speellandschap in het Heesakkerpark

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2014 »

Dorpskern vernieuwing Rotselaar

Visie, masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor centrumontwikkelingen

Mobility 2014 › 2014

Urban Mobility Video

Synthesis of a strategy document, development of film narrative and production of film

Strategic Planning 2014 › 2014

Duurzame mobiliteit in steden

Ontwikkelen van een analysekader voor het transitiepotentieel naar een duurzame mobiliteit in steden

Public Space 2014 »

Begijnhof Turnhout

Ontwerp en werfopvolging voor de heraanleg van het Begijnhof

Urban Design 2014 › 2015

Campus Molenerf Brugge

Masterplan voor een socio-medische campus en omgeving

Strategic Planning 2014 »

De Wijers Zonhoven

Stedenbouwkundig ontwerp Heidestrand en structuurvisie vijverkerngebied

Urban Design - Public Space 2014 › 2015

Centrum Jezus-Eik

Masterplan voor de dorpskern

Urban Design - Public Space 2014 »

Accosite Leuven

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor een stedelijk inbreidingsgebied

Public Space 2014 »

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum

Strategic Planning 2014 › 2015

Circulaire economie Poort Genk

Prospectieve studie naar circulaire economie Poort Genk

Urban Design 2014 › 2015

Eandis en Keerdok Mechelen

Masterplan voor de stedelijke herontwikkeling van een voormalige kanaalsite

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Urban Design - Public Space 2014 › 2014

Untere Stadt Altensteig

Opmaak van een ontwikkelingsvisie en ontwerp voor de publieke ruimte in de benedenstad

Urban Design - Public Space 2014 »

Keysershoek Kontich

Masterplan en ontwerp buitenruimte voor een zorgwoningproject

Public Space 2013 »

Meiersplein Sint-Pieters-Woluwe

Studie voor de rehabilitatie van het meiersplein en de aangrenzende wegen

Urban Design 2013 »

Woonzorgcentrum Torhout

Oproep winvorm voor de opmaak van een masterplan woonzorgcampus aan de Noordlaan

Strategic Planning 2013 › 2015

Toolkit woonparken Provincie Antwerpen

Toolkit rond woonparken gelegen in het bebouwd perifeer landschap

Urban Design - Strategic Planning 2013 › 2014

Passer Anderlecht

Opmaak basisprogramma voor het duurzaam wijkcontract Passer

Public Space - Mobility 2013 »

Londerzeel Noord

Masterplan voor een nieuw afrittencomplex langs de A12

Urban Design 2013 › 2014

Den Dreef Leuven

Masterplan voor uitbreiding en integratie van voetbalstadion OHL 'Den Dreef'

Urban Design - Strategic Planning 2013 »

Masterplan centrum Peer

Opmaak van een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Peer-Centrum

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Lichterstraat Puurs

Stedenbouwkundige visie en de uitwerking van een RUP voor een sportpark

Strategic Planning 2013 »

Ruimtelijk beleid Rotselaar

Verordening meergezinswoningen en appartementen

Strategic Planning 2013 »

Inrichtingsplan centrum Wezemaal

Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het beschermd dorpsgezicht

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Urban Design - Public Space 2013 › 2014

Fort 3 Borsbeek

Opmaak van een masterplan voor Fort 3

Urban Design - Public Space 2013 »

Nieuwstraat Brussel

Opstellen van een masterplan en ontwerp heraanleg van de Nieuwstraat en omgeving

Urban Design 2013 › 2013

Minderbroedersite Genk

Reorganisatie en ruimtelijke herwaardering van de Minderbroedersite

Strategic Planning 2013 »

Hoogbouw Leuven

Opmaak van een visie voor schaalvergroting en hoogbouw voor de stad Leuven

Strategic Planning 2013 › 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk

Strategic Planning 2013 › 2014

Labo XX Antwerpen

Onderzoek naar verdichting en vernieuwing van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Urban Design - Public Space 2013 › 2015

Centrum Maldegem

Ruimtelijke toekomstvisie voor het centrum van Maldegem

Public Space 2013 »

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark

Urban Design - Strategic Planning 2013 › 2014

Grote Laakweg Aarschot

Marktverkenning en ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudie voor de site van de Grote Laakweg

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2013

Pietelbeek Hasselt

Masterplan voor een stedelijk verwevingsgebied

Urban Design 2012 › 2013

Reyerspark Brussel

Ontwerpend onderzoek voor het regionaal park Reyers

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2016

Kloostertuin Wezembeek-Oppem

Masterplan en RUP voor het gebied De Kloostertuin te Wezembeek-Oppem

Urban Design - Strategic Planning 2012 › 2016

NAC Wezembeek-Oppem

Masterplan en RUP voor het nieuw administratief centrum en omgeving te Wezembeek-Oppem

Strategic Planning 2012 › 2012

Kattevennen Genk

Opstellen van een structuurschets en een beeldkwaliteitsvisie voor de recreatiezone Kattevennen

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2012 › 2016

Raamcontract Hasselt

Externe ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2012 »

CAT-site Vilvoorde – Machelen

Studie naar de stedenbouwkundige armaturen in voorbereiding op de open oproep voor het AZJP

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Public Space - Strategic Planning 2012 › 2016

RUP Zandbergen Kontich

Masterplan en RUP voor de site Beerschot

Urban Design - Public Space 2012 › 2013

Dorp Adegem

Masterplan voor het dorpscentrum van Adegem

Urban Design - Public Space 2012 › 2012

Buckower Velden Berlijn

Wedstrijd voor de opmaak van een masterplan en landschapsontwerp voor een groene woonwijk met park en agrarisch landschap

Strategic Planning 2012 › 2013

Metropolitaan Kustlandschap 2100 Vlaamse Kust

Verkennende en methodologische analyse van de Belgische Kust

Public Space 2012 »

Kievitwijk Antwerpen

Volledige studieopdracht voor de inrichting van het openbaar domein in de Kievitwijk (fase 2)

Public Space - Mobility 2012 › 2014

HST Fietsroute Zaventem-Machelen

Conceptontwerp voor de infrastructuur van een snelfietsroute tussen Leuven en Brussel

Urban Design - Public Space 2012 »

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling

Public Space 2012 »

Fort Liezele Puurs

Opmaak van een masterplan, landschapsontwerp en RUP voor het landschapspark Fort Liezele

Public Space - Strategic Planning 2011 »

Vallei van de Koude Beek Borsbeek

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor een open ruimte gebied langs het dorpscentrum

Urban Design - Public Space 2011 › 2015

Keyhof Huldenberg

Masterplan en landschapsontwerp voor de zorggerelateerde herontwikkeling van een kloosterdomein

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 › 2012

Gazometer Molenbeek

Opmaak van het BPA Gazometer voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek

Mobility 2011 »

Spoordoortocht Wijgmaal

Masterplan voor de spoordoortocht in Wijgmaal

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 › 2012

Beeldkwaliteits plan NIRAS Dessel

Visievorming, implementatie en bewaking van de beeldkwaliteit van het geïntegreerd project van oppervlakteberging

Public Space 2011 › 2014

Administratief centrum Zulte

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw administratief centrum

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2011 »

Raamcontract Genk

Ontwerpend onderzoek en visie-opbouw voor het stedelijk ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2011 »

Verwevingszone Genk

Opstellen van een ontwikkelingsmodel voor de verwevingszone inzake creatieve economie

Urban Design 2011 › 2012

Vesaliussite Leuven

Masterplan en projectbegeleiding voor een stedelijk inbreidingsgebied

Public Space 2011 › 2012

Floriade 2012 Venlo

Landschapsontwerp voor het Belgische paviljoen op de tienjaarlijkse Floriade

Public Space - Strategic Planning 2011 › 2011

Landesgartenschau Lahr

Competitie voor het ontwerp van een landschapstentoonstelling

Strategic Planning 2011 › 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel

Urban Design 2011 »

Masterplan Biestebroeck Anderlecht

Ontwikkelingsschema voor de zuidelijke kanaalzone in het Brussels Gewest

Public Space 2011 › 2015

Koning Boudewijnpark Jette

Studie voor de aanleg van de verbinding tussen fase I en II van het Koning Boudewijnpark

Strategic Planning - Mobility 2011 › 2013

Tramlijnen Brabantnet Vlaams-Brabant

Tracé- en planMERstudie voor vier nieuwe tramlijnen in Vlaams-Brabant

Urban Design 2011 › 2012

Marco Polo Anderlecht

Opmaak van een ontwikkelingsschema voor wonen en werken voor de Marco Polo Site

Urban Design 2011 › 2011

Freiham Nord München

Competitie voor de eerste realisatiefase van stadsuitbreidingsproject

Urban Design 2010 »

Godsheide woonuitbreidings gebied Hasselt

Masterplan en verkavelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied

Urban Design 2010 › 2011

Campus Heymans Gent

Ruimtelijk masterplan voor de ontwikkeling van de campus UZGent - UGent

Urban Design - Strategic Planning 2010 »

Jef Van Hoofplein Boechout

Stedenbouwkundige studie voor de centrumversterking van de dorpskern

Urban Design 2010 »

Pallo Geel

Masterplan en ontwikkelingsstrategie voor het binnengebied Pallo en omgeving

Urban Design 2010 › 2010

Stary Port Poznan

Masterplan voor de herontwikkeling van een voormalige scheepswerf

Strategic Planning 2010 › 2011

Binnen-Nete Lier

Opmaak van een structuurvisie in het kader van het raamcontract ruimtelijke ordening

Strategic Planning 2010 › 2011

Projet de Ville Sint-Joost-ten-Node

Opmaak van een strategisch ontwikkelingsplan voor 2025 voor de gemeente Sint-Joost-ten-Node

Public Space - Mobility 2010 »

Tramlijn 4 naar UZ Gent

Ontwerp en uitvoering voor de aanleg van tramlijnverlenging Lijn 4 naar UZ

Mobility 2010 »

Neptunus Veurne-Koksijde

Studie in functie van het Neptunusplan, tramlijnverlenging Koksijde - Veurne

Public Space - Mobility 2010 › 2011

Vuntcomplex Leuven

Herinrichting van het op- en afrittencomplex E314 te Leuven Noord

Strategic Planning 2010 › 2013

Expertise GewOp Brussel

Expertiseopdracht in het kader van de opmaak van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Urban Design 2010 › 2013

Het Leeg-Rietbeemden Brasschaat

Masterplan voor een sociaal woonproject

Urban Design 2010 › 2011

Braselwijk Dessel

Masterplan voor de herstructurering van een sociale woonwijk

Urban Design 2010 »

Herckerveld Herk-de-Stad

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied en kwaliteitsbewaking bij de realisatie

Urban Design - Public Space 2010 »

BMT-Site Boechout

Masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor een brownfield in het dorpscentrum

Public Space 2009 › 2010

Hertogin van Brabantplein Brussel

Masterplan en participatietraject voor de herinrichting van een stedelijk plein

Urban Design - Public Space 2009 »

Heilighartlaan Asse

Masterplan m.i.v. het architectuur- en landschapsontwerp voor een sociale woonwijk

Public Space 2009 »

Schanslaan Borsbeek

Herinrichting publiek domein in het dorpscentrum

Urban Design 2009 »

Kruispad Havenplein Schoten

Masterplan voor de stedelijke ontwikkeling van een binnengebied

Strategic Planning 2009 › 2010

Kanaal Molenbeek

Masterplan voor de Kanaaloevers

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Raamcontract Lier

Raamcontract voor adviesverlening inzake het ruimtelijk beleid van de stad

Public Space - Mobility 2009 »

Brusselsesteenweg Gent

Ontwerp voor de multimodale stedelijke as tussen de Ring en de E17

Urban Design 2009 › 2009

Wijdbosch Geel

Stedenbouwkundige studie project Wijdbosch

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2009 »

Stationsomgeving-Centrum Denderleeuw

Masterplan met inbegrip van beeldkwaliteitsplan, RUP en projectmanagement

Strategic Planning 2009 › 2010

Hoogbouwnota Gent

Uitwerking van een ruimtelijke visie op hoogbouw in Gent

Urban Design 2009 › 2011

Albrechtlaan Aalst

Opmaak van een masterplan voor de omgeving van de Albrechtlaan

Strategic Planning 2009 › 2010

Visie hoger bouwen Geel

Uitwerken van een ruimtelijke visie en stedenbouwkundig kader voor hoger bouwen in Geel

Urban Design 2009 › 2010

Albertstrand Knokke-Heist

Visie op de herontwikkeling van de publieke ruimte en de bebouwing langs de zeedijk

Public Space - Mobility 2008 »

Noord-Zuid verbinding Kempen Geel-Kasterlee

Landschaps- en infrastructuurontwerp binnen een DBFM procedure voor de aanleg van de missing link N19

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2008 › 2011

Raamcontract Hamont-Achel

Externe ondersteuning van het gemeentelijk ruimtelijk beleid

Urban Design - Strategic Planning 2008 › 2009

Stationsomgeving Lier

Masterplan en projectmanagement voor de ruime stationsomgeving

Public Space 2008 › 2013

Doortocht N436 Assenede

Ontwerp voor de herinrichting van de gewestweg en het dorpsplein

Urban Design - Public Space - Mobility 2008 »

IMEC-Site Leuven

Inrichtingsplan, infrastructuurontwerp, omgevingsaanleg en organisatie architectuur-wedstrijd voor een groene high-techcampus

Public Space 2008 »

Dorpskern vernieuwing Wachtebeke

Masterplan en ontwerp voor de publieke ruimte in het dorpscentrum

Urban Design - Strategic Planning 2008 »

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling

Urban Design 2008 › 2009

VRT/RTBF Site Brussel

Richtschema voor het hefboomgebied VRT/RTBF

Public Space - Mobility 2007 › 2010

Middenring Brussel

Opmaak van een ruimtelijk en verkeerskundig streefbeeld voor een stedelijke ringweg

Urban Design 2007 › 2009

Wolfput Oostakker

Masterplan voor een sociale woonwijk

Public Space - Mobility 2007 › 2011

Tramas Kouter – St. Pieters Gent

Ontwerp voor de tram-as tussen Gent Sint-Pieters en Kouter

Urban Design - Mobility 2007 › 2011

Gent-Sint-Pieters

Stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling van de stationsomgeving

Public Space - Mobility 2006 »

Westelijke kleine ring Brussel

Ontwerp van de infrastructuur en de publieke ruimte langs het Kanaal

Urban Design - Strategic Planning - Mobility 2006 › 2012

Stationsomgeving Geraardsbergen

Masterplan, RUP en projectmanagement voor de ontwikkeling van de stationsomgeving

Urban Design - Public Space 2006 »

Ninoofse Poort Brussel

Ontwerp van de infrastructuur en de publieke ruimte langs het kanaal

Urban Design - Public Space 2006 › 2006

Rogierplein Brussel

Competitie voor het ontwerp van de publieke ruimte en het metrostation

Public Space 2005 › 2006

Tweede Scheldebrug Temse

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwe Scheldebrug

Urban Design - Strategic Planning 2005 › 2007

Kop van Kessel-Lo Leuven

Masterplan en RUP voor de ontwikkeling van de oostelijke stationsomgeving van Leuven

Urban Design 2004 › 2007

Masterplan Geel-West

Opmaak van een masterplan voor de verdichting en de uitbreiding van het stadscentrum

Urban Design - Strategic Planning 2004 › 2007

Prestibel-Regatta Antwerpen

Opmaak van masterplan en BPA voor stadsuitbreiding Antwerpen Linkeroever

Urban Design 2004 › 2006

Bruggen naar Rabot+ Gent

Conceptstudie voor de herontwikkeling van de stadsgassite

Urban Design 2002 › 2012

Vaartkom Leuven

Masterplan en ruimtelijk projectmanagement voor de herontwikkeling van een voormalig havengebied

Strategic Planning 2000 › 2006

Ruimtelijk Structuurplan Leuven

Externe bijstand bij het ruimtelijk beleid en de opmaak van het structuurplan