Our
Projects

Strategic Planning 2018 › 2018

Roadmap Leuven

Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven tegen 2050

Strategic Planning 2017 › 2018

Energielandschap Denderland

Opmaak van een landschappelijke gebiedsvisie rond de inplanting van grootschalige hernieuwbare energieinstallaties

Urban Design 2017 »

RPA Kazernes Ixelles

Overheidsopdracht voor de ontwikkeling van de Kazernes van het masterplan van Elsene (“RPA Kazernes”)

Urban Design - Public Space - Mobility 2017 › 2018

Overkapping Ring Antwerpen Noord

Opmaak van een visie voor de overkapping van de Antwerpse ring in het noordelijke segment (Luchtbal , Eilandje en Merksem)

Strategic Planning 2017 »

Nota Ruimte Provincie Antwerpen

Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een vernieuwde ruimtelijke visie voor de Provincie Antwerpen

Urban Design - Strategic Planning 2017 › 2017

RECVOLUCIÓ – Barri del Rec d’Igualada

Proposal on the transformation of the Rec industrial neighborhood in Igualada, Catalonia.

Urban Design - Public Space 2016 »

Ecowoonwijk Coronmeuse Luik

Masterplan voor een nieuwe, duurzame ecowoonwijk

Public Space - Mobility 2016 »

Fietssnelweg F25 Leuven-Aarschot

Opmaak start- en projectnota met voorontwerpplan ikv fietssnelweg Leuven-Aarschot

Urban Design - Public Space 2016 »

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling

Strategic Planning 2016 »

Charleroi Métropole

Une vision commune pour le Bassin de Vie de Charleroi

Urban Design - Public Space 2015 »

Hoekakker Ekeren

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied

Public Space 2015 »

Wonderwoud Gent

Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent

Strategic Planning 2015 »

Groenplan Roeselare

Uitwerken van de gewenste basisconcepten voor de groenaanleg op het openbaar domein

Strategic Planning - Mobility 2015 › 2017

Smart-PT Oost-Hageland

Verkennend onderzoek naar de toepassing van vraagafhankelijk openbaar vervoer en dorpskernversterking in landelijke gebieden

Public Space 2014 »

Begijnhof Turnhout

Ontwerp en werfopvolging voor de heraanleg van het Begijnhof

Urban Design 2014 › 2015

Eandis en Keerdok Mechelen

Masterplan voor de stedelijke herontwikkeling van een voormalige kanaalsite

Strategic Planning - Mobility 2014 »

Regionet Oost-Brabant

Toegepast onderzoek naar een sturend regionaal OV-netwerk in de Leuvense regio

Public Space 2014 »

Centrum Floreffe

Masterplan, beeldkwaliteitsplan en heraanleg publieke ruimte voor het centrum

Strategic Planning 2014 › 2015

Circulaire economie Poort Genk

Prospectieve studie naar circulaire economie Poort Genk

Urban Design - Public Space - Strategic Planning 2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard

Urban Design - Public Space 2013 »

Nieuwstraat Brussel

Opstellen van een masterplan en ontwerp heraanleg van de Nieuwstraat en omgeving

Strategic Planning 2013 › 2014

Labo XX Antwerpen

Onderzoek naar verdichting en vernieuwing van de 20ste eeuwse gordel van Antwerpen

Urban Design - Public Space 2013 › 2015

Centrum Maldegem

Ruimtelijke toekomstvisie voor het centrum van Maldegem

Public Space 2013 »

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark

Strategic Planning 2013 › 2015

Rasterstad Genk

Naar een visie voor de Rasterstad Genk

Urban Design - Public Space - Strategic Planning - Mobility 2012 »

Stedenbouwkundig duurzaamheids kompas

Intern onderzoek naar een processturend evaluatie-instrument voor de integrale duurzaamheid van complexe ruimtelijke projecten

Urban Design - Public Space 2012 »

Site Verbeemen Mechelen

Masterplan voor een stedelijke gebiedsontwikkeling

Public Space 2012 »

Fort Liezele Puurs

Opmaak van een masterplan, landschapsontwerp en RUP voor het landschapspark Fort Liezele

Public Space 2011 › 2015

Koning Boudewijnpark Jette

Studie voor de aanleg van de verbinding tussen fase I en II van het Koning Boudewijnpark

Strategic Planning 2011 › 2012

Hoogbouwnota Brussel

Verkennende studie over de hoogbouwproblematiek in Brussel

Urban Design - Public Space 2010 »

BMT-Site Boechout

Masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor een brownfield in het dorpscentrum

Public Space 2008 › 2013

Doortocht N436 Assenede

Ontwerp voor de herinrichting van de gewestweg en het dorpsplein

Urban Design - Public Space - Mobility 2008 »

IMEC-Site Leuven

Inrichtingsplan, infrastructuurontwerp, omgevingsaanleg en organisatie architectuur-wedstrijd voor een groene high-techcampus

Public Space 2008 »

Dorpskern vernieuwing Wachtebeke

Masterplan en ontwerp voor de publieke ruimte in het dorpscentrum

Urban Design - Strategic Planning 2008 »

LO2020 Groot-Sledderlo Genk

Masterplan met inbegrip van participatietraject en RUP voor een stedelijke en landschappelijke gebiedsontwikkeling

Public Space - Mobility 2007 › 2011

Tramas Kouter – St. Pieters Gent

Ontwerp voor de tram-as tussen Gent Sint-Pieters en Kouter

Urban Design - Mobility 2007 › 2011

Gent-Sint-Pieters

Stedenbouwkundige kwaliteitsbewaking bij de ontwikkeling van de stationsomgeving

Urban Design - Public Space 2006 »

Ninoofse Poort Brussel

Ontwerp van de infrastructuur en de publieke ruimte langs het kanaal

Urban Design 2002 › 2012

Vaartkom Leuven

Masterplan en ruimtelijk projectmanagement voor de herontwikkeling van een voormalig havengebied