Urban Design

2013 »

Woonzorgcentrum Torhout

Oproep winvorm voor de opmaak van een masterplan woonzorgcampus aan de Noordlaan


BUUR werd binnen de procedure Oproep WinVorm geselecteerd voor de opmaak van een visie voor het masterplan woonzorgcampus aan de Noordlaan te Torhout. De projectdefinitie schuift een hoog ambitieniveau naar voor met een vernieuwend woonzorgproject waar woonzorgkwaliteit, architectuur, stad en landschap elkaar moeten versterken. Om dit waar te maken vertrekt de visie van BUUR vanuit een kritische houding naar het voorgestelde projectgebied op een open landschap buiten de ring, fysiek afgescheiden van het hospitaal. Een duurzame stedelijke ontwikkeling veronderstelt immers dat met elk nieuw project een langdurige kwaliteit bereikt wordt die de bestaande, omliggende ruimtelijke, maatschappelijke en natuurlijke systemen niet negatief beïnvloedt en zelfs ten goede komt. Een eerste reflex binnen de opmaak van elk masterplan is het onderzoek naar de mogelijkheid om het gevraagde programma te integreren in het reeds bestaande stadsweefsel. Een opportuniteit die aan de basis ligt van het ontwerpvoorstel.

Voorstel 0203 C richt zich op de maximalisatie van het gebruik van de bestaande Sint-Rembertziekenhuissite. Het zorgt voor een sterke binding van het woonzorgcentrum met het hospitaal, een grote verwevenheid met de stadskern, en een sterke relatie tussen stad en landschap. Kortom, een duurzame stedelijke oplossing die voortkomt uit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. De investeringen in de publieke ruimte van het woonzorgcentrum hebben tegelijk ook een impact op de open ruimte van het Sint-Rembertziekenhuis. Een complementariteit op vele vlakken.

Door de keuze voor stedelijke verdichting van één zorgknooppunt krijgt Torhout er, mits enkele kwaliteitsversterkende ingrepen, een ‘landschapspark’ bij. Het verdichten van de ziekenhuissite houdt het landschap open, waardoor er een par­vis ontstaat voor het ziekenhuis. Een beleving van herstelde landschappelijkheid biedt een waardevolle versterking van het opzet ‘he­aling environment’ voor het ziekenhuis en het woonzorgcentrum.

 

PROJECTCODE: TOR
LOCATIE: Torhout
PERIODE: 2013 > 2013
OPDRACHTGEVER: Provincie West-Vlaanderen
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: competitie

7 images
Related.