Urban Design

2014 › 2015

Westakkers Sint-Niklaas

Masterplan, financiële haalbaarheidstoets en projectuitwerking voor de herbestemming van een militair domein


In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft BUUR een nieuwe toekomst uitgetekend voor de militaire site Westakkers in Sint-Niklaas. Op het terrein van 50 hectare was ooit 800 man actief, sinds 2011 is alle activiteit er verdwenen. Westakkers vormt zo (letterlijk) een grote blinde vlek op de kaart: een plek met bijzonder veel potentie, maar zonder een concreet programma.

De opdracht reikt dan ook verder dan de opmaak van een masterplan. Samen met Idea Consult werd in een eerste fase een marktonderzoek georganiseerd, waarbij partijen werden bevraagd die interesse toonden in de ontwikkeling, in investering of exploitatie van activiteiten op de site. Tegelijk werd ook de financiële haalbaarheid van de voorstellen in rekening gebracht. Uiteindelijk werd op basis hiervan een heel ambitieus project opgezet met een complementair programma: Westakkers wordt een “recreatieve groene long voor de Archipel Waasland”.

De bestaande eigenheid van de site vormt de basis voor haar toekomstige identiteit. Relicten van de militaire activiteit, zoals de massieve betonverharding, het paradeplein en een aantal beeldbepalende loodsen worden hergebruikt, terwijl de spoorlijn en de spontane heideontwikkeling landschappelijk worden geïntegreerd. De bosstructuur (25 hectare) blijft bewaard en krijgt actieve en passieve delen: naast natuurbeleving krijgen ook bv. een avonturenpark en een BMX-parcours er een plek.

Centraal op de site is een groot (gras)plein voorzien, dat ruimte biedt voor evenementen, en waarrond alle ‘harde’ functies worden geclusterd: creatieve bedrijvigheid, een vormings- en verblijfscentrum, sportfuncties, een indoor speeltuin, paintball,… Westakkers wordt een publiekstrekker voor de regio.

De site wordt ingepast in een groter landschappelijk geheel. Een reeks toeristisch, recreatieve stapstenen tussen Waasmunster en Beveren worden in een breder ecologisch en functioneel netwerk ingepast en krijgen een gemeenschappelijke identiteit: de Archipel Waasland.

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt momenteel op basis van het masterplan het juridisch kader uit, die de beoogde ontwikkelingen op de site mogelijk moet maken. Parallel werkt ze het concept voor de Archipel Waasland verder uit.

 

PROJECTCODE: SNW
LOCATIE: Sint-Niklaas
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Provincie Oost-Vlaanderen
PROJECTTEAM: BUUR – Idea Consult  i.s.m. Erik De Waele
STATUS: opdracht volbracht

7 images
Related.