Public Space

2005 › 2006

Tweede Scheldebrug Temse

Stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwe Scheldebrug


Voor de bouw van een nieuwe brug over de Schelde tussen Temse en Bornem hebben de NV Waterwegen en Zeeschelde beslist om samen met de Vlaamse Bouwmeester een ontwerpteam aan te stellen voor de stedenbouwkundige begeleiding. Gezien de impact van een dergelijke infrastructuuringreep, wil men zo verzekeren dat ook de landschappelijke, culturele en stedenbouwkundige dimensie van de nieuwe brug in overweging genomen wordt. De opdracht van BUUR bestond uit twee delen: een referentie-ontwerp voor de stedenbouwkundige inpassing en een adviserende rol bij de wedstrijd.

In eerste instantie maakte BUUR dus een referentie-ontwerp voor de stedenbouwkundige inpassing van de brug. Het stadsontwerp benut het omvangrijke infrastructuurproject als hefboom voor de optimalisatie van de lokale verkeersafwikkeling, de afwerking van de stedelijke structuur en de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte. Via ontwerpend onderzoek werd ook de potentiële rol van de nieuwe brug als hefboom voor stedenbouwkundige ontwikkelingen geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het ontwerp resulteerde in een set van stedenbouwkundige randvoorwaarden, als onderdeel van het bestek voor de “design and build” opdracht voor de brug.

In tweede instantie adviseerde BUUR de jury bij de stedenbouwkundige en architecturale evaluatie van de ingediende offertes en assisteerde bij de opmaak van het juryverslag.

Uiteindelijk werd een ontwerp van Ney + partners als winnaar geselecteerd. De voorgestelde structuur beantwoordt even onverwacht als verbluffend aan de vooropgestelde technische en stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het ontwerp bleek bovendien het goedkoopste voorstel. Dit onderbouwt de stelling dat een hoge ruimtelijke kwaliteit zeker niet per definitie een nadelige invloed heeft op de prijs.

 

PROJECTCODE: TEM
LOCATIE: Temse
PERIODE: 2005 > 2006
OPDRACHTGEVER: NV Waterwegen en Zeekanaal
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht | gerealiseerd

6 images
Related.