Public Space - Mobility

2010 »

Tramlijn 4 naar UZ Gent

Ontwerp en uitvoering voor de aanleg van tramlijnverlenging Lijn 4 naar UZ


De THV Arcadis – BUUR is opdrachthouder voor de tramlijnverlenging van Lijn 4 naar het Universitair Ziekenhuis in Gent. De nieuwe tramlijn wordt ter hoogte van de De Pintelaan afgetakt van de bestaande tramlijn 21 (van Gent-Sint-Pieters naar Zwijnaarde) en zal een terminus hebben op het nieuwe entreeplein van het UZ Gent. Het ontwerp integreert een trambedding op de De Pintelaan en het terrein van de ziekenhuiscampus. Specifiek voor deze opdracht is ook de bijzondere aandacht die wordt besteed aan de ruimte voor fietsers, die in grote getallen elke dag van en naar het UZ fietsen.

Voor de De Pintelaan werd door BUUR een toekomstvisie opgemaakt. Daarbij is gestreefd naar coherentie in het beeld van de verschillende wegsegmenten, en onderzocht welke kansen zich voordoen voor het downgraden van de weg en het genereren van meer verblijfskwaliteit. De visie en het ontwerpmatig onderzoek hebben geleid tot een plan met ruimte voor kenmerkende grote laanbomen, een brede zone voor zwakke weggebruikers en extra parkeerplaatsen.

Op de campus UZ volgt de tramlijn het tracé uit het Masterplan (BUUR, 2009). Aan de zijde van de De Pintelaan wordt de groene trambedding ingebed in een groene oase van het toekomstige PintePark. Verderop volgt de tramlijn een traject dat parallel loopt met de nieuwe bovengrondse campusader. Door een terreinverlaging naast de groene trambedding wordt een natte zone gecreëerd die dienst doet als afscherming en tegelijkertijd de afwatering van het park faciliteert.

De apotheose van de tramlijn naar het UZ is de eindhalte op het entreeplein. De nieuwe tramhalte in het hart van de campus maakt integraal deel uit van de publieke ruimte en betekent een grote meerwaarde voor de functie en inrichting van het entreeplein. Die meerwaarde wordt gezocht in de functionele aansluiting op het publiek domein en de discrete architecturale vorm van de luifel die de ‘presence’ van de campusader niet pareert.

 

PROJECTCODE: GTP
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: VVM De Lijn
PROJECTTEAM: TV Arcadis-BUUR
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.