Public Space - Strategic Planning

2015 › 2016

Structuurvisie Klaverberg As – Genk – Opglabbeek

Structuurvisie voor de bos- en natuurgebieden in de omgeving van Klaverberg


Het gebied Klaverberg – Heiderbos en omgeving is een uniek gebied. Uniek in zijn natuurwaarden, uniek in haar landschapsbeleving en uniek in haar erfgoed. Het gebied Klaverberg – Heiderbos is een grensgebied; het spant zich op tussen Genk, As en Opglabbeek en bevindt zich op het kantelvlak tussen de valleien van de Maas en de Demer. Daar waar de mijnconcessies grenzeloos doorliepen onder de aangrenzende gemeenten, wordt de open ruimte stevig begrensd door de omliggende bebouwing en verschillende weginfrastructuren.

Het gebied Klaverberg – Heiderbos en omgeving is hoofdzakelijk een nieuw landschap: een landschap als getuige van het mijnverleden en recente nieuwe natuur. Tijdens de uitbating van de mijnindustrie evolueerde het schrale heidelandschap pijlsnel van een open en divers gebied naar een hoofdzakelijk monotoon en dicht dennenbos. Na de sluiting van de mijnen werd een groot vraagteken geplaatst op de toenmalige mijngronden. Er werden plannen gesmeed voor een golfterrein op een van de terrils, een overdekt recreatiemeer, enz. Deze invulling van de open ruimte – ten noorden van het kolenspoor – bleef uit en door actief natuurbeleid wordt een groot deel van het gebied vandaag gewaardeerd als natuurgebied van Europees belang.

Naast de erkenning als bijzonder natuurgebied worden de terrils van Waterschei beschermd als erfgoedlandschap. De mijnkathedralen, de terrils en de mijnschachten zijn nog steeds aanwezig in het landschap en vormen oriëntatiepunten. Het mijngebouw met de mijnschacht, het kolenspoor, de omliggende tuinwijken, de Onderwijslaan en de voormalige voorzieningen voor de mijnwerkers zoals de scholen, hebben bijzondere erfgoedwaarde en maken deel uit van de appreciatie van het gebied.

De globale opdracht bestaat uit het uitwerken van een geïntegreerde structuurvisie voor de verdere ontwikkeling van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden, duurzame houtproductie en de verdere uitbouw van een duurzaam pakket aan educatieve, recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen het projectgebied.

 

PROJECTCODE: AGO
LOCATIE: As-Genk-Opglabbeek
PERIODE: 2015 > 2016
OPDRACHTGEVER: ANB – Stad Genk – Gemeenten As en Opglabbeek
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Driekwart groen
STATUS: opdracht volbracht

4 images
Related.