Urban Design

2010 › 2010

Stary Port Poznan

Masterplan voor de herontwikkeling van een voormalige scheepswerf


Vandaag is de Stary Port site in Poznań (PL) een oude industriële brownfield, gelegen ten zuiden van de historische stad langs een kleine rivierlagune aan de rechteroever van de Warta, en grotendeels onbekend voor de inwoners van de stad. Een investeerder wenst het terrein na sanering te ontwikkelen in functie van een gemengd stedelijk programma van ca. 250.000 m². Aan het consortium ELD-BUUR werd gevraagd een visie en masterplan voor dit project uit te werken.

Omringd door water en verkeersinfrastructuren heeft de site vandaag een geïsoleerd karakter, ondanks haar strategische ligging. Ze bevindt zich bovendien in een stadsdeel met een lappendeken van uiteenlopende functies. Bekeken vanuit de radiale structuur van de stad heeft de Stary Port site slechts een derderangs locatie, weg van het centrum, maar als onderdeel van het ecologische rivierlandschap van de Warta kan de site beschouwd worden als de kiem van een heel nieuw verstedelijkingsproces binnen dit randstedelijk stadsdeel.

De strategie van het masterplan bestaat in de definitie van een frame van karakteristieke publieke ruimten, dat meteen de roeping en het potentieel van de verschillende locaties binnen de site bepaalt. De ligging aan de rivier creëert in sterke mate mee de identiteit van het terrein binnen het ruime stedelijk gebied. Het systeem van groene dijken en overstromingsgebieden vormt een ecologische structuur, die de leefkwaliteit versterkt en een zachte verbinding toelaat tussen het stadscentrum, het park aan de overzijde van de Warta, en de site. De baai binnen de site wordt niet gedempt, maar uitgespeeld als structurerend thema. De oevers ervan definiëren het landschap, de publieke ruimte en de bebouwing. Bestaande landschapselementen (topografie, overstromingsgebied) bepalen de ligging van een bedieningsstraat en een wandeldijk, parallel aan de boulevard en de rivier. Een laterale hoofdstraat vanaf de tramhalte op de boulevard tot de landtong tussen de rivier en de baai, vormt de centrale structuur.  Landschap en publieke ruimte vormen zo de dragers voor een nieuw, karaktervol stadsdeel van Poznań.

 

PROJECTCODE: POZ
LOCATIE: Poznan, Polen
PERIODE: 2016
OPDRACHTGEVER:
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. ELD Partnership
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.