Mobility

2011 »

Spoordoortocht Wijgmaal

Masterplan voor de spoordoortocht in Wijgmaal


De Spoorlijn Leuven-Mechelen doorkruist de woonkern van Wijgmaal. De Stad Leuven en Infrabel hebben een overeenkomst gesloten met als uiteindelijk ambitie het oplossen van vier gelijkvloerse kruisingen op deze spoorlijn in de woonkern.

Om de haalbaarheid van deze ambitie te onderzoeken werd BUUR, samen met Royal Haskoning (civiele engineering), D2S (geluid) en Mint (verkeersonderzoek), aangesteld voor de opmaak van een masterplan voor de spoordoortocht Wijgmaal. De studieopdracht omvat het onderzoek naar een nieuwe verkeersstructuur, de bouwtechnische haalbaarheid en het stedenbouwkundig ontwerp.

Het variantenonderzoek resulteert in een masterplan gekenmerkt door een dubbele centraliteit voor Wijgmaal: een nieuwe as van groene en publieke ruimte langs het spoor als ruggengraat voor het dorpsweefsel en een nieuwe structurerende verbindingsweg als ruimtelijke en verkeerskundige kapstok binnen de woonkern. De publieke ruimte langs het spoor verbindt verbroken relaties opnieuw en heft de barrièrewerking van het spoor op. De nieuwe verbindingsweg is een verhaal van inpassing. De weg schikt zich en stelt zich bescheiden op naar de lokale context. De verbindingsweg werd eveneens ontworpen vanuit de belevingskwaliteit op de weg en een aangepast rijgedrag doorheen de woonkern.

In het masterplan worden een aantal moeilijke maar noodzakelijke keuzes gesteld om de leefbaarheid maar ook de identiteit van Wijgmaal te vrijwaren. Zowel de stad Leuven als Infrabel staan achter deze keuzes. De volgende stap in dit proces is een intensieve vorm van participatie om ook de inwoners van de Wijgmaal achter dit plan te krijgen. Vervolgens zal het planningskader aangepast moeten worden om de stap naar realisatie te kunnen nemen.

 

PROJECTCODE: MSW
LOCATIE: Wijgmaal
PERIODE: 2011 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Leuven – Infrabel
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Royal Haskoning – Mint
STATUS: in ontwerpfase

7 images
Related.