Public Space

2014 › 2015

Speellandschap Overpelt

Ontwerp en werfopvolging voor de aanleg van een speellandschap in het Heesakkerpark


Conception et supervision de chantier pour la construction d'un paysage récréatif d'Heesakker


BUUR i.s.m. Plant & Houtgoed werd door het gemeentebestuur van Overpelt geselecteerd voor het ontwerp en de aanleg van het Speellandschap Heesakkerpark in Overpelt.

Het Speellandschap Heesakkerpark bevindt zich in de bosrijke omgeving Bosland waarvoor in 2012 reeds een Harmonisch Park en Groenbeheerplan werd opgemaakt. De aanleg van het speellandschap kadert binnen dit plan.

Het Speellandschap is ontworpen temidden van een groene open en waardevolle plek binnen het karaktervolle bosgebied van de Heesakkerheide.

Het ontwerp heeft tot doel deze openheid te behouden en te versterken. Dit gebeurt door de aanleg van enkele groene speelheuvels en grachten gelegen tussen de heuvels.

Het spelkarakter wordt versterkt door het plaatsen van houten speelelementen die aanleunen bij de bosrijke omgeving door gebruik te maken van lokaal hout, afkomstig uit het naastgelegen bos, en speeltoestellen in FSC-gelabeld Robiniahout.

Het terrein ligt er vandaag vlak bij. Door het inrichten van het terrein in het open grasland wordt grond uitgegraven. Met deze grond worden speelheuvels gebouwd die opnieuw worden ingezaaid. Zo ontstaat een attractieve plek van groene heuvels binnen het bosgebied. Het ontwerp streeft een neutrale grondbalans na.

BUUR werkt voor deze opdracht samen met Plant & Houtgoed die enkele van de speeltoestellen zelf zullen bouwen tijdens de aanleg van het speellandschap.

 

PROJECTCODE: OSP
LOCATIE: Overpelt
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Gemeentbestuur Overpelt
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Plant en Houtgoed
STATUS: gerealiseerd

BUUR avec Plant & Houtgoed a été choisi par la municipalité de Overpelt pour la conception et la construction du Paysage Récréatif d’Heesakker à Overpelt.

Ce Paysage Récréatif d’Heesakker est situé dans une zone boisée, et un parc harmonieux où le plan vert a été établi depuis 2012. La construction de ce paysage récréatif fait partie de ce plan.

Ce paysage récréatif est conçu au milieu d’un espace vert au milieu de la forêt d’Heesakker Heath. Sa conception vise à maintenir et a renforcé l’ouverture de la forêt. Cela est permis par la mise en place de canaux verts entre des collines.

L’espace de jeu est améliorée avec l’ajout d’éléments en bois qui se dirigent vers la forêt. Ces élément son construit avec le bois de robinier labellisé FSC de la forêt voisine.

Avec ce nouvel espace, ces collines de jeu et ces nouvelles plantations cela crée un endroit attrayant et verdoyant à l’intérieur de la forêt. Le projet vise un équilibre sur sol après.

L’agence BUUR à travailler avec Plant & Good Wood qui va construire une partie du jeu sur place pendant les travaux du parc.

 

CODE DU PROJET: OSP
LOCALISATION: Overpelt
PERIODE: 2014 > 2015
MAÎTRE D’OUVRAGE: Commune de Overpelt
ÉQUIPE: BUUR avec Plant en Houtgoed
STATUT: réalisé

5 images
Related.