Urban Design

2014 › 2014

Scheepswerf NSW Rupelmonde-Steendorp

Opmaak masterplan voor de nabestemming van de scheepswerf NSW


De scheepswerf NSW Rupelmonde – Steendorp is één van de laatste scheepswerven langs de Schelde, de allerlaatste van het Waasland. Het bedrijf verkeert al enkele jaren in moeilijkheden. De site heeft een unieke ligging in de Scheldevallei en kan een strategische betekenis krijgen binnen het netwerk van het Scheldelandschap.

De opdrachtgever vraagt BUUR te onderzoeken wat de potentiële nabestemming kan zijn van deze industriële brownfield indien de industriële activiteiten niet kunnen worden verdergezet. Om een antwoord op deze vraag te formuleren heeft BUUR op verschillende schaalniveaus gezocht naar de roeping van de plek in relatie met de omgeving. De positionering van de site binnen het landschap van de Scheldevallei en de Cuesta van het Waasland. De betekenis van de site binnen het netwerk van de scheldenederzettingen Temse, Steendorp, Rupelmonde en Kruibeke, en van de omliggende natuurgebieden.

Het resultaat is een project met gemixte functies dat een meerwaarde betekent voor de omgeving door de uitbouw van een karaktervolle publieke kade, met respect voor het bestaande erfgoed van de scheepsbouw. De markante scheepswerftalud wordt behouden en krijgt een betekenis binnen het huidige toeristisch-recreatieve netwerk van het Scheldelandschap. Ook lokaal wordt er een meerwaarde gezocht voor de ruimere omgeving. De omliggende dorpen (Steendorp, Rupelmonde, Hemelryck) die vandaag uithoeken zijn door administratieve (gemeente-) grenzen krijgen een grensoverschrijdende visie waarbij wordt gezocht naar versterkende zachte netwerken, gemeenschappelijke gebruiken van faciliteiten en maatschappelijke winwins, dit alles met respect voor het omliggende landschap.

Initiatieven om de sociaal-culturele gemeenschap te verbinden verduurzamen de ontwikkelingsstrategie. Bouwontwikkelingen gaan samen met het creëren van plekken voor ontmoeting en verwondering.

 

PROJECTCODE: SRS
LOCATIE: Rupelmonde-Steendorp
PERIODE: 2014 > 2014
OPDRACHTGEVER: Vooruitzicht
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

4 images
Related.