Strategic Planning

2015 › 2015

Ruimtelijk Rendement Vlaanderen

Financiële argumenten voor een hoger ruimtelijk rendement


Ondanks een strenger ruimtelijke ordening beleid dat focust op bundeling en compacte kernen, wordt er in Vlaanderen elke dag nog 6ha ruimte extra aangesneden. Binnen het Beleidsplan Ruimte wordt het verhogen van het ruimtelijk rendement als één van de thematische beleidskaders ontwikkelt, met als uiteindelijke doelstelling een zero landtake, conform de doelstelling van de Europese Commissie tegen 2050.  Ruimtelijk rendement vraagt om zorgvuldig ruimtegebruik, met vier principes: intensivering, verweving, hergebruik en tijdelijk/aanpasbaar gebruik. Die vier principes stuiten echter op gewoontemechanismen die zijn ingebakken in onze bouwcultuur. Om die bouwcultuur bij alle stakeholders te veranderen, moeten goede voorbeelden worden ontwikkeld en gecommuniceerd, gestaafd met concrete, financiële argumenten.

Deze studie benoemt financiële argumenten om te sensibiliseren naar de individuele koper van een woning, nieuwbouw of verbouwing. Door de koper inzicht te geven in de financiële voordelen van een bepaalde woonontwikkeling, wordt de koper, en via de koper de ontwikkelaar en de lokale overheid, gesensibiliseerd. Aan de hand van vier courant voorkomende cases, wordt de bestaande toestand, de traditionele gang van zaken en een alternatief van ruimtelijk rendement geïllustreerd en beoordeeld. Ruimtelijke rendement is er realistisch en verdedigbaar, omdat ze zich in dorpskernen of stedelijke wijken bevinden, met voldoende voorzieningen en de aanwezigheid van openbaar vervoer.

Het financieel rendement wordt voor elk variant van de case berekend op basis van de investeringskost en mogelijke huur- en verkoopinkomsten. Opvallend is dat in alle gevallen het financieel rendement van de variant ruimtelijke rendement beter is, voor sommige cases zelf veel beter. Daarnaast worden ook de voordelen qua beheer op kwalitatieve manier besproken: het delen van onderhoudskosten, een betere energiebalans, meer mogelijkheden tot het delen van ruimtes, auto en andere dagelijkse noden.

 

PROJECTCODE: FRR
LOCATIE: Vlaanderen
PERIODE: 2015
OPDRACHTGEVER: Ruimte Vlaanderen
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Rebel Group
STATUS: opdracht volbracht

2 images
Related.