Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2008 › 2011

Raamcontract Hamont-Achel

Externe ondersteuning van het gemeentelijk ruimtelijk beleid


BUUR is opdrachthouder voor het raamcontract “begeleiding ruimtelijke ordening” voor de stad Hamont-Achel. In het kader van dit raamcontract voert BUUR verschillende taken uit die tot doel hebben het ruimtelijk beleid van de stad te ondersteunen en op stapel staande projecten aan te sturen. Zo maakte BUUR onder meer masterplannen, haalbaarheidsstudies, voorontwerpen voor verkavelingsplannen en voorontwerpen voor de inrichting van publieke ruimtes op. Daarnaast verleende BUUR advies bij complexe bouwdossiers en ondersteunde ze de gemeente in de externe communicatie aan de bevolking en de hogere overheden.

In de masterplannen voor Hamont-centrum en Achel-centrum legde BUUR de ruimtelijke krijtlijnen vast voor de opwaardering en versterking van beide dorpskernen. Aan de hand van ontwerpend onderzoek werden de potenties van de verschillende strategische locaties onderzocht en vertaald in een mogelijk inrichtingsscenario. In een actieprogramma werden de verschillende stappen opgelijst die genomen moeten worden om de masterplannen effectief te realiseren.

Enkele wooninbreidingsgebieden en publieke ruimtes werden tot op voorontwerpniveau uitgetekend. De technische uitwerking van deze voorontwerpen wordt door (lokale) studiebureaus uitgevoerd, die vertrouwd zijn met de opdrachtgever en met de gemeente. BUUR superviseert de technische uitwerking en bewaakt de concordantie met het voorontwerp en de masterplannen.

Ad hoc ruimtelijke vragen worden samen met de opdrachtgever besproken, waarna een kort (ontwerpend) onderzoek wordt opgestart. Deze ruimtelijke vragen zijn divers, gaande van typologisch onderzoek, onderzoek naar inbreidingsmogelijkheden, locatieonderzoek voor specifieke voorzieningen en programma’s, … . Deze onderzoeken helpen de opdrachtgever om onderbouwde keuzes te maken of om gefundeerde antwoorden te formuleren op vragen van externe actoren.

 

PROJECTCODE: RHA
LOCATIE: Hamont-Achel
PERIODE: 2008 > 2011
OPDRACHTGEVER: Gemeentebestuur Hamont-Achel
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.