Mobility

2017 › 2018

Project autonome shuttles Genk

Haalbaarheidsstudie naar autonoom rijdend openbaar vervoer in de stedelijke context van Genk


Zelfrijdende voertuigen -zonder menselijke besturing- staan als innovatieve mobiliteitsoplossing voor een grote doorbraak. Het gebruik van zelfrijdende voertuigen biedt interessante nieuwe opportuniteiten: meer verkeersveiligheid, algemene efficiëntie van het mobiliteitssysteem,  minder schadelijke emissies en minder geluidsoverlast door het gebruik van de nieuwste technologie, voor een  duurzame modal shift, …. Maar pas wanneer autonome voertuigen op grote schaal gedeeld worden kunnen ze ook een fundamentele bijdrage leveren aan de mobiliteitsproblematiek en bijdragen aan een duurzame modal shift: minder voertuigen dankzij de efficiëntere inzet, verkleinen van de parkeerbehoefte, … De Lijn kiest voor een pro-actieve aanpa ogelijkheden van k en wil de m autonoom rijdend collectief vervoer verkennen. De vervoersmaatschappij bereidt reeds een pilootproject voor op de terreinen van Brussels Airport. De volgende stap wordt gevormd door dit project. De studie onderzoekt hoe autonoom rijdende shuttles op de openbare weg ingezet zou kunnen worden om hoogwaardige openbare vervoersverbindingen te creëren in de stedelijke context. De grootste uitdaging daarbij is het integreren van zelfrijdende voertuigen in de stedelijke omgeving, tussen de andere gebruikers van de publieke ruimte.

Vier Vlaamse steden werden als testcase voor de implementatie van autonome shuttles geselecteerd: Genk, Mechelen, Leuven en Antwerpen. In Genk wordt een verbinding bestudeerd tussen het station en het Ziekenhuis Oost-Limburg, en bij uitbreiding de volledige zorgcampus. Het is een route met een bestaande grote vervoersvraag. Als regionale diensten- en tewerkstellingspool in volle groei is de zorgcampus gebaat bij een verbetering van de OV-bediening. Het ziekenhuis Zuidoost-Limburg is dan ook volmondig als partner meegestapt in het onderzoek. De shuttle is hier bovendien bij uitstek de manier om later een aansluiting te voorzien op de Spartacus-sneltram tussen Hasselt, Genk en Maasmechelen.

PROJECTCODE: PAS-GENK
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2017-2018
OPDRACHTGEVER: De Lijn
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht voltooid

8 images
Related.