Urban Design

2015 › 2016

Portus-site Gent

Organisatie architectuurwedstrijd


De Portus-site in Gent, beter bekend als de site van de ‘Belgacom-toren’, verandert van een kantoor‐ en bedrijfssite in een levendige wijk met woningen, horeca en een hotel. De modernistische betonarchitectuur roept fascinatie op bij architecten. Het Portus-gebouw is dan ook niet onbesproken: het is verkozen door de Gentenaar tot het lelijkste gebouw van de stad, maar het heeft tegelijk één van de stevigste betonskeletten. Vanuit een duurzame insteek wordt dan ook hergebruik van het hoofdvolume vooropgesteld.

BUUR heeft de taak opgenomen om de architectuurwedstrijd voor de site te begeleiden. De historisch geladen locatie bij de samenvloeiing van de Nederschelde en de Leie vereist een fijngevoelige aansluiting op het omliggende stadsweefsel. De wedstrijd heeft dan ook zowel betrekking op de concrete herbestemming van het hoofdgebouw als op de stedenbouwkundige invulling van de rest van de site, onder de vorm van een masterplan.

Het project is erg ambitieus, wat mag blijken uit de teams die zijn weerhouden voor de competitie:
– NoArchitecten / Sergison Bates architects / Erik Dhont Landschapsarchitect
– Robbrecht & Daem architecten / Van Hee architecten / Dierendonck-Blancke architects
– Cruz-Y-Ortiz / Stramien i.s.m. Lateral Thinking
– Coussé & Goris Architecten / Gafpa / Exedra / Studieburo Mouton / groep Omgeving
– Architecten De Vijlder Vinck Tailleu / De Smet Vermeulen architecten / EVR-architecten / Technum

Zowel de buurtbewoners, het college van burgemeester en schepenen als een onafhankelijke beoordelingscommissie hebben de ontwerpen tegen elkaar afgewogen. Algemeen bleek een grote appreciatie voor het ontwerp van team Coussée en Goris architecten. De verbouwing van het hoofdgebouw is voorzien vanaf 2020. In afwachting wordt met de opmaak van een RUP het juridisch kader aangepast dat een woonfunctie hier mogelijk maakt.

 

PROJECTCODE: GPS
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2015 > 2016
OPDRACHTGEVER: Gedevco NV
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.