Strategic Planning

2016 › 2016

Pilootproject terug in omloop Mechelen

Ondersteuning kandidatuur pilootprojecten terug in omloop


De Potterijsite, gelegen in de Mechelse binnenstad, is een strategisch gelegen verontreinigd terrein in eigendom van de OVAM. Deze beoogt een herontwikkeling van de site met maatschappelijke meerwaarde, zodat de geïnvesteerde middelen voor de bodemsanering deels terugvloeien naar de maatschappij.

Vanuit een kandidatuurstelling voor de Pilootpojecten ‘Terug in Omloop’ van de Vlaams Bouwmeester werd BUUR betrokken in het proces om op zoek gegaan naar een toekomstperspectief voor de site dat zich inschrijft in de ambities van de OVAM en de beleidsthema’s van de stad Mechelen, maar dat tevens verder kijkt naar de bredere maatschappelijke rol die het gebouw kan vervullen.

De identiteit van de site wordt opgehangen aan het thema van circulaire economie en transformeert het gebouw tot een ‘circulair laboratorium’. Het is een plek waar zowel kennis als praktijk/ productie omtrent circulaire economie gedeeld kunnen worden. Zo krijgt circulaire economie een duidelijke invulling en verwerft het een ankerplaats binnen de stad. Daarnaast vervult het gebouw eveneens een sociale rol en heeft het programma een sterke impact op de buurt: het breng mensen samen in het kader van deze circulaire economie (tweedehandsmarkt, groentenmarkt voor lokale producenten, …) of in relatie met de programma’s aansluitend op de site (RVT, hogeschool, …). Ook wordt toegepaste productie in het kader van circulaire economie terug naar de site gebracht.

Naast het ‘veranderen van de plek’ op vlak van stedenbouw en architectuur, wordt parallel ook onderzoek gedaan naar innovatieve samenwerkingsverbanden en financieringsmodellen die sociale en economische uitkomsten op lange termijn mogelijk maken. Door de beleidsthema’s, belangen en geplande initiatieven van verschillende (Mechelse) overheden en actoren met elkaar te verbinden kan het gebouw een grotere collectieve impact krijgen. Co-creatie, waar geïnvesteerd wordt in gemeenschappelijke platformen en waar projecten en initiatieven aan elkaar gekoppeld worden, is cruciaal.

 

PROJECTCODE: OVA
LOCATIE: Mechelen
PERIODE: 2016
OPDRACHTGEVER: OVAM
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.