Public Space

2013 »

Park Groot Schijn Antwerpen

Landschapsontwerp van een sportpark


Landscape design for a sports park


Begin 2013 organiseerde AG stadsplanning Antwerpen een ontwerpwedstrijd voor de verdere ontwikkeling van het Park Groot Schijn. De wedstrijd werd gewonnen door het team BUUR-HOSPER-BULK in samenwerking met ARA. Onderwerp van de opdracht was de uitwerking van een reeks sportvelden (voetbal en korfbal), inclusief de padenstructuur en een nieuw clublokaal. Het ambitieniveau voor de inrichting van het landschapspark lag van bij het begin erg hoog.

Het ontwerpvoorstel van het team rond BUUR is opgebouwd rond een concept van voegen en kamers. De voegen zijn de functionele dragers, de grote lijnen waarlangs de ruimtelijke invulling plaats vindt en waaraan de vaste infrastructuur wordt opgehangen. Deze structuur van voegen is ook de beelddrager van het park en bepaalt de beleving: de paden, de groenstructuur, ontmoetingsplekken,… De kamers zijn de lege plekken tussen de voegen en bieden plaats aan de sportactiviteiten. Ze hebben een eigen schaal en architectonische dimensie en worden omzoomd door een veelheid van stammen met hoge kruinen die groene kaders creëren.

De oostwest route in het verlengde van het Rivierenhof vormt de ruggengraat van het geheel. Het secundaire padennetwerk verloopt eerder zigzag, entrée-pleinen ontsluiten de parkprogramma’s en de clublokalen. Centraal ligt een groen parkplein, een verdiept veld dat de plek de nodige centra- en theatraliteit verleent zonder het beeld van de voegen te verstoren. In de winter wordt den bak een ijspiste. Het parkplein werkt op verschillende schaalniveaus en zoekt aansluiting bij zowel de voegen met hun meer stedelijke karakter als bij de landelijke cluster Master Schmidt Hoeve.

 

PROJECTCODE: PGS
LOCATIE: Antwerpen
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: AG Stadsplanning Antwerpen
PROJECTTEAM: TV BUUR-Hosper-Bulk
STATUS: laureaat competitie | in ontwerpfase

In early 2013 urban planners AG stadsplanning organised a competition to carry out the complete design assignment and related services as part of the development of the Groot Schijn Park in Antwerp. BUUR-HOSPER-BULK – in cooperation with ARA – combined forces for this.

The assignment includes the development of the rooms for the sports pitches (football and korfball), including the path structure and the design of a club room. The level of ambition for the development of the landscape park is high. The Ruggeveld-Boterlaar-Silzburg master plan forms the reference framework for this.

The design proposal focuses on the joints and rooms within the master plan. The joints are the functional carriers, the outlines along which the spatial planning and imagination takes place and the most constant factor in the park. Within this framework activities can be entered that may be variable over time. Secondly the structure is the image carrier. The structure and the image of the joints therefore play a great part in the experience of the park. The sports activities again form the rooms, hollowed out empty spaces between the joints. The rooms are given their own scale and architectural dimension. A multitude of trunks with high crowns create green frameworks.

The east-west route in the extension of the park Rivierenhof forms the backbone of the complex. A hierarchy is introduced, in which the secondary path network runs in a zigzag. Entrance plazas open up the park programmes and the club rooms.

The concept of the central plaza is adapted to form a green park plaza; a sunken field gives the place the necessary centrality and theatricality without disturbing the image of the joints. In winter the ‘bowl’ becomes an ice rink. The park plaza works on different levels of scale: it seeks to connect both the ‘urban’ joints and the ‘rural’ cluster of the farm Master Schmidt.

 

PROJECT CODE: PGS
LOCATION: Antwerp
PERIOD: 2013 >>
CLIENT: AG Stadsplanning Antwerpen
TEAM: TV BUUR-Hosper-Bulk
STATUS: winner competition | in design phase

7 images
Related.