Urban Design

2010 »

Pallo Geel

Masterplan en ontwikkelingsstrategie voor het binnengebied Pallo en omgeving


Het studiegebied Pallo situeert zich in het hart van de stad Geel. Kenmerkend voor deze omgeving is haar kleinschalige historische structuur ‘onder de kerktoren’, maar eveneens de grote hoeveelheid aan open en onderbenutte ruimten. Het masterplan beoogt bijgevolg een programmatorische verdichting van het gebied op het vlak van wonen en van handel, die zich inschrijft binnen de bestaande morfologie en de specifieke eigendomsstructuur van het centrum.

De projectzone kent een opdeling in een noordelijk en een zuidelijk deelgebied, die van elkaar gescheiden worden door de voornaamste handelsas van Geel centrum. Voor het noordelijk deelgebied wordt ingezet op een inbreiding door middel van woonprogramma met een kleine korrel, voldoende porositeit en ingebed in een sterk netwerk voor traag verkeer. De ontwikkeling houdt in het bijzonder rekening met een flexibele fasering die slechts beperkt samenwerkingsverbanden vereist.

Binnen het zuidelijk deelgebied wordt een kwalitatief shoppinggebied uitgebouwd, dat gericht is op  het voorzien van voldoende grote handelsruimten, een uitbreiding van de winkeloppervlakte en het creëren van een centrumparking. Voor deze ontwikkeling wordt een fasering uitgewerkt die een realiseerbaarheid op korte termijn toelaat, zodat Geel de harde concurrentiestrijd met haar omringende steden aankan. De bovenliggende verdiepingen van de handelszaken en de randen van het binnengebied worden opgeladen met een woonprogramma en/of publieke centrumfuncties, die voor voldoende levendigheid en verdichting zorgen op maat van de binnenstad. Het nieuwe handels- en woonprogramma wordt op meerdere plaatsen verknoopt aan haar directe omgeving, zodat het binnengebied volwaardig deel kan uitmaken van de centrumstructuur van Geel.

 

PROJECTCODE: PAL
LOCATIE: Geel
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Geel
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

7 images
Related.