Public Space - Mobility

2008 »

Noord-Zuid verbinding Kempen Geel-Kasterlee

Landschaps- en infrastructuurontwerp binnen een DBFM procedure voor de aanleg van de missing link N19


BUUR werd door het AWV gevraagd een ontwerp te maken voor de infrastructuur en de landschappelijke inpassing van de Noord-Zuidverbinding tussen de E313, Geel Punt en de Noordlaan in Kasterlee.

De Noord-Zuidverbinding Kempen beoogt enerzijds een verbeterde afwikkeling van het verkeer naar de E313 in Geel-Punt. Anderzijds moet ze ertoe leiden dat de N19 zijn functie als maasverfijning van het hoofdroutenetwerk, binnen de Antwerpse Kempen, beter op kan nemen.

Verschillende verkeerskundige oplossingen werden in het bestek als ontwerpuitgangspunt naar voor geschoven: een grote rotonde langs de E313, een fly-over voor het doorgaande verkeer overheen de E313, een pendelparking langs de E313, een verhoogde en verbrede brug over het Albertkanaal, een nieuwe weg in het landschap tussen de ring van Geel en Kasterlee en een tunnel onder de Hoge Mouw, een stuifduinrug ten zuiden van Kasterlee.

De uitdaging van dit infrastructuurontwerp bestond erin de dwingende verkeerskundige oplossingen uit het bestek, die een sterke ruimtelijk impact hebben, landschappelijk in te passen in hun respectievelijke omgeving.  Eveneens werd er gezocht hoe de lokale identiteit behouden kon worden bij de uitvoering van deze sterke regionale ingreep. Het ontwerp van BUUR integreert daarom een volwaardige plaats voor het fietsverkeer binnen de infrastructurele ruimte, het behoud van kruisende lokale wegen en paden, herstel van landschappelijke structuren en het potentieel van een multimodaal knooppunt in Geel-Punt.

Om continuïteit in de beleving te krijgen is een duidelijke ontwerptaal ontwikkeld die in het hele tracé werd toegepast. Door de aanwezigheid van vele kunstwerken en de onmiskenbare ruimtelijke impact hiervan werd het ontwerp van de lijninfrastructuur zelf zo sober mogelijk te houden. Het enige landmark wordt gevormd door een tuibrug over het Albertkanaal.

 

PROJECTCODE: NZK
LOCATIE: Geel-Kasterlee
PERIODE: 2008
OPDRACHTGEVER: AWV Antwerpen
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Arcadis Belgium
STATUS: competitie

4 images
Related.