Urban Design - Strategic Planning

2013 »

Masterplan centrum Peer

Opmaak van een strategische visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Peer-Centrum


Peer is een typisch Loons stadje – een kerndorp dat stadsrechten verwierf in de Middeleeuwen – gelegen aan de noordelijke rand van het Kempens plateau. Ondanks een helder leesbare ruimtelijke lay-out, slaagde Peer er niet in om zijn ruimtelijke kwaliteiten over de voorbije decennia stadsuitbreidingen te behouden. Het huidige stadsbeeld is een amalgaam van ad hoc uitbreidingen en getuigt van weinig doordacht ruimtelijk beleid. Het relatief kleine stadje wordt gedomineerd door verkeersinfrastructuur en heeft veel van zijn inherente charme verloren.

In 2013 wint BUUR een visiewedstrijd om verschillende toekomstige ontwikkelingen in en rond Peer centrum op elkaar af te stemmen. Er wordt gestart met de zoektocht naar de identiteit van Peer. Binnen een regionale context kan de beperkte grootte van het kerndorp niet concurreren met sterke handelsconcentraties als Hasselt en Neerpelt. Daarentegen bevindt Peer zich op een unieke locatie binnen een netwerk van landschappelijk interessante structuren en een Oost-West as van alternatieve regionale trekkers (Erperheide, een halte van Spartacus, Snow Valley…) Tevens heeft Peer een sterke identiteit opgebouwd rond een uitgebreide traditie van evenementen.

Er worden vier thema’s afgebakend die de speerpunten vormen voor de identiteit van Peer centrum. Wonen, lokale voorzieningen, toerisme en evenementen vormen de vier domeinen waarbinnen Peer zich dient te onderscheiden. Door deze thema’s te vertalen naar ruimtelijke componenten worden prioriteiten inzake ruimtelijk beleid zichtbaar gemaakt.

Een ruimtelijke analyse bakent vier ruimtelijke dragers af voor het centrum van Peer. Door deze dragers te identificeren en scherp te stellen kan over elke structuur apart nagedacht worden. De synthese hiervan vormt een structuurschets voor Peer centrum. Aan de hand hiervan wordt een actieplan opgesteld met prioriteiten en acties op middellange termijn. Een parallel participatietraject vergroot het nodige draagvlak bij de bevolking en zorgt voor de nodige input bij het uitwerken van het masterplan.

 

PROJECTCODE: PEM
LOCATIE: Peer
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Peer
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

3 images
Related.