Public Space - Mobility

2013 »

Londerzeel Noord

Masterplan voor een nieuw afrittencomplex langs de A12


In opdracht van de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen stelde BUUR een stedenbouwkundige en landschappelijke conceptvisie op voor de ruimtelijke inpassing van de aan te leggen infrastructuur voor het knooppunt Londerzeel-Noord en de ontwerpmatig vertaling daarvan in inrichtingsprincipes. BUUR versterkte zich voor deze opdracht met Ney en Partners en Vectris, respectievelijk voor het bouwtechnisch en kwantitatief verkeerskundig onderzoek.

In het streefbeeld voor de A12 werd beslist het aantal ongelijkvloerse uitwisselingspunten tussen de A12 en het lokale wegennet te beperken.  In de ruime omgeving van het onderzoeksgebied zijn 3 knooppunten voorzien: Londerzeel-Zuid (ontsluiting Meise Westrode en de zones ten zuiden van de spoorlijn), het knooppunt N16 (uitwisseling tussen N16 en A12) en het centraal knooppunt Londerzeel-Noord. Uit verschillende studies blijkt dat de aanleg van een nieuw knooppunt Londerzeel-Noord op de A12 essentieel is om de bestaande en geplande bedrijvenzones ten noorden van de spoorlijn te ontsluiten en de woonkernen te vrijwaren van doorgaand verkeer.

BUUR breidde deze doelstelling uit met de realisatie van een oost-west groencorridor, een dragende structuur voor het langzaam verkeer overheen de A12 en de integratie van de geplande tramlijn langsheen de A12 in het ontwerp voor het centrale knooppunt. BUUR greep deze studie eveneens aan om op strategische niveau na te denken over de roeping van het ruime gebied langsheen de A12 tussen de noordelijke rand van Brussel en de zuidelijke rand van Antwerpen.

Via ontwerpend onderzoek werden voor het knooppunt Londerzeel -Noord verschillende scenario’s ontworpen en onderworpen aan een multicriteria-analyse. Twee voorkeursvarianten werden weerhouden en verder uitgewerkt tot een geïntegreerd schetsontwerp met als finaliteit een startnota.

De startnota wordt begin 2014 door beide provincies gebruikt om de Vlaamse overheid te overtuigen om het knooppunt Londerzeel-Noord en de aansluitende mobiliteitsinfrastructuur op te nemen in de meerjarenplanning van Afdeling Wegen en Verkeer.

 

PROJECTCODE: LNO
LOCATIE: Londerzeel
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Provincie Vlaams-Brabant – Provincie Antwerpen
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Vectris – NEY&Partners
STATUS: in ontwerpfase

4 images
Related.