Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2013 »

Lichterstraat Puurs

Stedenbouwkundige visie en de uitwerking van een RUP voor een sportpark


De opdracht van BUUR bestaat uit de opmaak van een ontwerp voor een nieuw sportlandschap en de uitwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan hiervan. Tevens stroomlijnde BUUR het overleg met potentiële investeerders. Het sportpark wordt ingericht met voetbal- en tennisvelden, een volleybalhal, een turnhal, fitnessruimtes en een manege.

In het voorkeurscenario wordt er gekozen om in het noordelijk deel van het gebied een harde begrenzing op te zoeken. Hierdoor worden de typisch Vlaamse en bijna charmante achterkanten geconsolideerd als een ‘dorpsinterieur’.  Aan de zijde van de vallei wordt het grootschalige agrarische landschap versterkt door de inrichting van een toegankelijk boomgaard met uitgesproken grote plantafstanden. Deze boomgaard kan gelezen worden als een scharnier tussen de agrarische panorama’s, het sportlandschap, de aanliggende industriezone, het dorpsinterieur en de nieuwe manege.

De grootschalige bebouwing van de verschillende sporthallen en de parkeerzones worden in het landschapsontwerp gebundeld met de industriële bebouwing langsheen de  Rijksweg N16. Hierdoor wordt de openheid van het dorpsinterieur versterkt en vormt het landschapspark een herkenbaar verlengde van het zuidelijke uitgesproken landelijke valleigebied. De verschillende sportprogramma’s worden in het gebied geordend langsheen een centrale as die geflankeerd wordt door een bomen- en grachtenstructuur. De centrale as wordt opgespannen door een publieke strip thv de Lichterstraat en een panoramapunt aan de voetbalinfrastructuur. De publieke strip aan de Lichterstraat mondt uit op een plein die gestalte moet geven aan de ontvangstruimte van de topsportvolleybalhal.

Naast het landschapsplan en het RUP werkte BUUR verschillende fietsroutes uit tussen het nieuwe sportlandschap en de dorpskernen van Puurs, Liezele, Breendonk, Ruisbroek en Sauvegarde.

 

PROJECTCODE: PLI
LOCATIE: Puurs
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Puurs
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

4 images
Related.