Public Space - Strategic Planning

2011 › 2011

Landesgartenschau Lahr

Competitie voor het ontwerp van een landschapstentoonstelling


De stad Lahr (D) zal in 2018 gastheer zijn voor de tuin- en landschapstentoonstelling (Landesgartenschau) van Baden-Württenberg. Hiervoor worden twee nieuwe parken ontwikkeld aan de rand van de stad. Om concepten voor deze parken te verzamelen organiseerde Lahr  in 2011 een open, internationale wedstrijd waaraan ook BUUR deelnam.

Lahr is gelegen op een plek waar verschillende grootschalige landschappelijke structuren en belangrijke verbindingswegen elkaar ontmoeten. De twee parken bevinden zich exact op de kruising van twee dergelijke wegen, een infrastructuurknooppunt dat een sterke druk uitoefent op zijn omgeving en de verblijfskwaliteit ervan hypothekeert.

Door een geïntegreerde combinatie van groen, infrastructuur en programma kan deze ruimte radicaal worden omgevormd tot een beeldbepalende toegang tot de stad, waar vegetatie, reliëf, verbindingen en functies samen een nieuwe identiteit creëren. Cruciaal is hierbij dat de nieuwe parken niet als ‘solitude’ worden ontworpen, maar uitdeinen en doordringen in het omringende weefsel en ook lokaal meerwaarde bieden.

De infrastructuurruimte wordt radicaal geherdefinieerd en gekaderd door duidelijke taluds die een centrale canyon doen ontstaan met wisselend profiel. De tussenruimte die zo ontstaat wordt zowel infrastructuurruimte als landschap en bevat een gevarieerd programma van parking, volkstuintjes en landschap. De twee parken worden door groene randen begeleid en opgespannen tussen drie groene traveeën. Omdat de invulling van de parken de komende jaren zal variëren, worden een aantal vaste artefacten gedefinieerd, gebouwen en beeldbepalende landschapselementen als constante waarde: een zwemvijver, een festiviteitenweide die in de heuvel wordt geschoven, een landschappelijk geïntegreerde sporthal,… Op deze manier wordt een park ontworpen dat op korte termijn de hoge ambities van de landesgartenschau zal beantwoorden, maar tegelijk van in het begin een enorme meerwaarde betekent voor zowel de stad Lahr als de onmiddellijke omwonenden.

 

PROJECTCODE: LAR
LOCATIE: Lahr, Duitsland
PERIODE: 2011
OPDRACHTGEVER: Stad Lahr en deelstaat Baden-Württemberg
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Alkewitz Landschaftarchitekten
STATUS: competitie

4 images
Related.