Urban Design

2009 »

Kruispad Havenplein Schoten

Masterplan voor de stedelijke ontwikkeling van een binnengebied


Het project Kruispad-Havenplein kadert in een visie op een ruimer gebied rond het Havenplein die werd opgesteld door Stramien en de gemeente Schoten. Verschillende gronden binnen dit gebied waren in eigendom van de ontwikkelaar, die BUUR had aangesteld om de oorspronkelijke visie te koppelen aan een (financieel) haalbaar project.

Door BUUR werd in samenwerking met de ontwikkelaar in detail onderzocht hoe de kostprijs voor de aanleg van de (omvangrijke) publieke ruimte gedragen konden worden door het project zelf, met andere woorden hoe het project financieel in balans kon zijn. Het project is conceptmatig opgebouwd rond een woonerf dat zich opent rond 2 pleintjes. Dit woonerf maakt deel uit van een drieledige structuur voor het gebied: het Havenplein, een groen parkje en het woonerf.

De publieke ruimte definieert de bebouwing, die qua hoogte aansluit op de context. Een belangrijk element is dat de publieke ruimte als auto-arm werd ontworpen, zodat de site zich als een hoogkwalitatieve leefruimte inschrijft in het kerngebied van Schoten. Het detail masterplan werd in juni voorgesteld aan het college van de gemeente Schoten.

In een volgende fase zal BUUR het ontwerp voor de publieke ruimte detailleren. Stramien maakt gelijktijdig het RUP op, zodat het juridisch kader gelijke tred houdt met de opmaak van de nodige uitvoeringsplannen.

 

PROJECTCODE: KHS
LOCATIE: Schoten
PERIODE: 2009 >>
OPDRACHTGEVER: Westhoek NV – Vitamo
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

2 images
Related.