Urban Design - Strategic Planning

2012 › 2016

Kloostertuin Wezembeek-Oppem

Masterplan en RUP voor het gebied De Kloostertuin te Wezembeek-Oppem


De gemeente wenst door de opmaak van het RUP het voortouw te nemen om een belevingsvolle en weldoordachte woonomgeving te creëren, rekening houdende met de uitgesproken kwaliteiten en de ‘genius loci’ van de Kloostertuin en haar omgeving. De unieke eigenheid en het karakter van de Kloostertuin kan samengevat worden als een groen en open binnengebied met een historische achtergrond.

Het publieke frame van de nieuwe woonontwikkeling spant zich op tussen de publieke ruimte van het Sint-Pietersplein (met de logische verlenging van het weggedeelte L. Marcelisstraat) tot aan de Wezembeeklaan. Door de uitwerking van de historische as wordt er vanaf de Wezembeeklaan de verbinding gemaakt met het Gemeenteplein (aan het toekomstige NAC) en de Varkensmarkt (Mechelsesteenweg).

Dit publieke frame in het gebied van de Kloostertuin is tweedelig: enerzijds wordt het karakter bepaald door het Kloosterpark en anderzijds door de minerale woonerven. Beide delen vullen elkaar aan en vloeien in elkaar over.

Alle parkdelen krijgen een gelijkaardige parkaanleg zodat de continuïteit van de open ruimte en het globale parkgevoel de bovenhand krijgen. Voor de parkaanleg wordt een concept naar voren geschoven waarbij een grassenlandschap wordt geïntroduceerd.

Voor de definitie van het bebouwde programma in de Kloostertuin wordt er aansluiting gezocht bij het publieke frame. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de parkvilla’s en de woningen langsheen de woonerven. De parkvilla’s zijn meergezinswoningen die in het Kloosterpark geplaatst worden en waarbij de woningen georiënteerd worden op het park. Dergelijke bebouwing kan boeiende perspectieven creëren en de sociale veiligheid in het park optimaal waarborgen. De bebouwing zelf kan op zijn beurt van een boeiende relatie met het park genieten.

 

PROJECTCODE: WEZ
LOCATIE: Wezembeek-Oppem
PERIODE: 2012 > 2016
OPDRACHTGEVER: Gemeente Wezembeek-Oppem
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.