Urban Design - Public Space

2014 »

Keysershoek Kontich

Masterplan en ontwerp buitenruimte voor een zorgwoningproject


Op de site Keysershoek in Kontich zullen 38 erkende assistentiewoningen en 20 gestapelde woningen gebouwd worden, in een cluster van vier compacte gebouwen rondom een centraal binnenplein, die de kwaliteiten van de site maximaal benutten. In een nauwe samenwerking met Areal Architecten (architectuur) en Gands NV/ Vossemeren (opdrachtgever, initiatiefnemer Proxliving) ontwierp BUUR het masterplan en de omgevingsaanleg.

Het gebied wordt zoveel mogelijk ingegroend om een aangename woonomgeving te creëren.  Het gemeenschappelijke woonerf heeft een verkeersvrij statuut en bestaat uit een minimale verharding met een aantal zitplekken en spelelementen. Het is een ruimte voor bewoners, fietsers en voetgangers en sluit aan op de groene voormalige spoorwegbedding, die de gemeente wenst op te waarderen. Een ondergrondse parkeerlaag verbindt de verschillende woonvolumes.

Momenteel is de bouw van de eerste woningen begonnen, in het najaar start de omgevingsaanleg.

4 images
Related.