Urban Design - Public Space

2011 › 2015

Keyhof Huldenberg

Masterplan en landschapsontwerp voor de zorggerelateerde herontwikkeling van een kloosterdomein


Het oude klooster van Keyhof is gelegen tussen Huldenberg en Sint-Agatha-Rode, in een landschappelijk zeer waardevolle omgeving. Het zogenaamde Brabants plateau wordt hier door de Ijse, de Laan en de Dijle versneden tot een gevarieerd landschap met steile valleihellingen en weidse vergezichten. De site van het Keyhof zelf nestelt zich tegen de westelijke flank van de Dijlevallei aan en biedt bij momenten fraaie zichten op het Dijleland. Deze uitgesproken topografie weerspiegelt zich ook op niveau van de site zelf.

Binnen het masterplan wordt gestreefd naar een maximaal behoud van dit waardevolle landschap; de vallei dient gevrijwaard te blijven van bebouwing, waardevolle bomen worden beschermd, een parklandschap wordt opnieuw zichtbaar gemaakt… Het masterplan stelt een fasering van 6 deelprojecten voor, waarvan de herontwikkeling van het kloostergebouw het eerste is. Binnen deze eerste fase spelen topografie en natuurlijke omgeving een cruciale rol voor de definiëring van de architectuur en publieke ruimte. De nieuwe gebouwen van het woon- en verzorgingstehuis worden vrijstaand ingeschoven in het landschap en zijn aan de achterzijde ondergronds met elkaar verbonden via een parkeergarage.

De centrale groenzone is ontworpen als een binnentuin met een grote diversiteit aan planten waar het aangenaam verpozen is en kan genoten worden van de rust in het park. Eveneens worden in deze middenruimte 3 buitenfoyers gecreëerd met elk een verschillend thema: zicht op het park, rust bij een waterelement en een stille gebedsplek grenzend aan de stille binnenruimte. Een groen grastapijt tussen de nieuwe volumes -met zachte hellingen en trappen- maakt het mogelijk om naar het omliggende landschap te wandelen.

 

PROJECTCODE: HKF
LOCATIE: Huldenberg
PERIODE: 2011 > 2015
OPDRACHTGEVER: Woonzorgnet Dijleland
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Conix RDBM Architects
STATUS: gerealiseerd

5 images
Related.