Strategic Planning

2012 › 2012

Kattevennen Genk

Opstellen van een structuurschets en een beeldkwaliteitsvisie voor de recreatiezone Kattevennen


In het kader van een raamcontract ondersteunt BUUR de stad Genk bij stedenbouwkundig onderzoek, beleidsvoorbereiding en -ondersteuning, ruimtelijk projectmanagement en strategische planning, ontwerp van landschap en publieke ruimte. De structuurvisie, met beeldkwaliteitsplan, voor de recreatiezone Kattevennen is één van de deelopdrachten van het raamcontract.

Kattevennen is gelegen in de bosgebieden ten oosten van Genk en vormt de Genkse toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. De structuurschets vertrekt vanuit de draagkracht van de natuurlijke omgeving en geeft een beeld van de randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van het recreatiegebied. Enerzijds wordt ingezet om de identiteit van de poort te versterken door in te zetten op een goed gekozen recreatief programma dat zich richt op de bezoekers van de Hoge Kempen. Anderzijds biedt de structuurvisie ook ruimte aan lokale initiatieven en programma gericht op specifieke doelgroepen, zoals de paardensport en sportkampen.

Gekoppeld aan deze structuurvisie wordt ook nagedacht over de beeldkwaliteit van het gebied. Randvoorwaarden over vegetatie, materialen en vormgeving zorgen ervoor dat de inpassing van een divers programma hand in hand gaat met het versterken van de structuur en de identiteit van het gebied. Het beknopt beeldkwaliteitsplan is inspirerend voor toekomstige ontwerpers, en biedt tegelijkertijd praktische richtlijnen aan de stad Genk. De recreatieve cluster vormt een landschappelijk element dat de verschillende bestaande en nieuwe ontwikkelingen organiseert en waardoor Kattevennen een toegangspoort wordt met een sterk eigen profiel en imago als volwaardig recreatief domein voor de stad Genk.

Via ontwerpmatig onderzoek wordt een nieuwe ontsluitingsstructuur voorgesteld die de draagkracht van het gebied respecteert. Het opwaarderen van de bestaande vallei is hierbij één van de belangrijkste uitgangspunten.

 

PROJECTCODE: GRC-KAT
LOCATIE: Genk
PERIODE: 2012 > 2012
OPDRACHTGEVER: Stad Genk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

4 images
Related.