Urban Design - Strategic Planning

2010 »

Jef Van Hoofplein Boechout

Stedenbouwkundige studie voor de centrumversterking van de dorpskern


In het kader van het nabijgelegen project “BMT” werkte BUUR een structuurschets uit voor het hele centrum van Boechout. Deze schets maakte het gemeentebestuur bewust van de uitdagingen en het potentieel van de zuidelijker gelegen dorpskern. BUUR werd daarop gevraagd om hun structuurvisie verder uit te werken in een masterplan.

De rand van het dorp is een aaneenschakeling van informele ruimten en achterkanten. Het dorp lijkt de rug toe te keren naar het aangrenzende, waardevolle open landschap. Nochtans ontleent Boechout aan deze open ruimte mee zijn identiteit.

BUUR stelt voor om een contactzone tussen dorp en landschap in te richten die de band tussen (en de beleving van) beide versterkt. Een eeuwenoude dreef vormt het majestueuze decor van deze nieuwsoortige publieke ruimte. Langs de bebouwde rand van het dorp verbindt een fiets- en wandelpad bestaande en nieuwe gemeenschapsvoorzieningen. Het pad wordt doorgetrokken tot het kerkhof, waar een rouwpaviljoen een nieuwe toegang definieert. De open ruimte krijgt een gevarieerde invulling: volkstuintjes, sport- en recreatieveld, kinderboerderij, ….

Rondom de kerk biedt een compactere inrichting van de verkeersinfrastructuur de kans om nieuwe verblijfsruimten te crëeren. Het Jef Van Hoofplein wordt eindelijk verkeersvrij. Tussen het landschap en de hoofdstraat worden grote percelen rondom een bestaande supermarkt, nu hoofdzakelijk als parking gebruikt, herontwikkeld. Dit geeft de bewoning in het centrum voldoende kritische massa en biedt een economische hefboom om alle centrumparkings ondergronds te brengen.

Verderop worden verschillende groene ruimten aaneengesloten en van randen voorzien, waardoor een nieuw park voor de bewoners van de dorpskern ontstaat.

 

PROJECTCODE: BOE-JVH
LOCATIE: Boechout
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Boechout
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

7 images
Related.