Strategic Planning

2013 »

Inrichtingsplan centrum Wezemaal

Opmaak van een ontwikkelingsvisie voor het beschermd dorpsgezicht


Aan de voet van de Wijngaardberg – een statige heuvel bezaaid met wijnranken – ligt de kern van Wezemaal, die voor een groot deel een beschermd dorpsgezicht is. In het kader van de geplande heraanleg van de doortocht van de N19 doorheen dit kleinschalige weefsel, maakte BUUR een visie voor de hele dorpskern op. Het masterplan biedt tevens een omkadering voor de vele grootschalige projecten die vandaag lopen en in belangrijke mate de uitstraling van het publiek domein zullen bepalen.

BUUR onderscheidt in de visie enkele figuren die de gemeente in de toekomst zullen structureren. Ten eerste linkt een verbindende dorpsfiguur alle dorpsfuncties (scholen, kerk, handel, sportvelden) via een kwalitatief publiek domein aan elkaar. Hierbij werd de straat met haar smal profiel ter hoogte van de doortocht na een zorgvuldige beoordeling van de waarde van het omliggende bouwkundig erfgoed getransformeerd van een bottleneck naar een ware dorpsplek voor Wezemaal. Deze nieuwe publieke ruimte werkt verkeersremmend en biedt royale ruimte voor ontmoeting, omgeven door horeca, winkels en karaktervolle gebouwen. Ten tweede rijgt de figuur van een omarmend dorpslandschap de belangrijkste groene open ruimtes van Wezemaal (pastorijtuin, recreatiecluster,…) aan elkaar, versterkt door een route voor zacht verkeer die al deze gebieden doorkruist. Nieuwe solitaire meergezinswoningen fungeren als bakens voor de kern, door al van ver buiten de grenzen het dorpslandschap aan te kondigen. Tot slot wordt de historische ruggengraat van de kern, lopend van de pastorijtuin door het dorp naar de Wijngaardberg, opnieuw zichtbaar gemaakt via de inrichting van de publieke ruimte met een eigen identiteit. Deze drie figuren vormen de krijtlijnen voor hoe Wezemaal er in de toekomst uit kan zien: een dorpskern met een sterke interne verwevenheid, maar niet in het minst ook met haar omliggende markante landschap.

 

PROJECTCODE: RRM-WEZ
LOCATIE: Rotselaar
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Gemeente Rotselaar
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.