Strategic Planning

2013 »

Hoogbouw Leuven

Opmaak van een visie voor schaalvergroting en hoogbouw voor de stad Leuven


De stad Leuven wordt gekenmerkt door een sterke demografische en economische groei. Deze groei resulteert in een aanzienlijke druk op het bestaande weefsel van de stad en haar erfgoed. Het bestuur wenst deze groei te reguleren met als doel compact te blijven en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving te behouden.

Het is in deze context dat BUUR werd aangeduid voor de opmaak van beleidsaanbevelingen omtrent de wenselijkheid en toelaatbaarheid van hoogbouw en schaalvergroting binnen het bestaande stedelijke weefsel. Deze beleidsvisie dient te worden vertaald in een toetskader, zodat ze toepasbaar wordt binnen de dagelijkse ruimtelijke plannings- en stedenbouwkundige vergunningspraktijk.

De aanpak voorgesteld door BUUR is gebaseerd op 3 domeinen: het stadslandschap, de stedelijke programmatie en de haalbaarheid/opportuniteit. Voor elk van deze domeinen worden, vertrekkend vanuit de noden van de stad, een aantal principes en ambities voor schaalvergroting en hoger bouwen gedefinieerd die vervolgens worden toegepast op de Leuvense context, waarbij de 3 voorwaarden worden vervuld.

Op basis van de algemene ambitie en principes wordt de stad ruimtelijk via 2 sporen aangepakt, namelijk generiek en specifiek. Specifiek wordt gewerkt op een welbepaald stadsdeel waarvoor een visie voor hoogbouw langs ruimtelijke structuren wordt gevormd en vertaald in een richtschema.

Anderzijds wordt de stad generiek benaderd door een genuanceerde aanpak van de verschillende typeweefsels die voorkomen in Leuven. Telkens worden randvoorwaarden en principes rond schaalvergroting en hoger bouwen geformuleerd in functie van de typologieën en kwaliteiten van deze bestaande weefsels.

 

PROJECTCODE: HOL
LOCATIE: Leuven
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Leuven
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.