Strategic Planning

2016 › 2017

Hof ter Linden Edegem

Ruimtelijk uitvoeringsplan voor Hof ter Linden - Fort 5 te Edegem


BUUR werd door de gemeente Edegem aangesteld voor de opmaak van het RUP Hof ter Linden – Fort 5. De gemeente Edegem, ANB en Kempens Landschap vzw werden in 2012 eigenaar van Hof ter Linden. De gemeente wil met dit RUP het ca. 90 ha grote parkgebied, gevormd door Fort 5 en Hof ter Linden, bestendigen en publiek toegankelijk maken. Het RUP bouwt verder op het masterplan dat in 2014 door de eigenaars van het gebied werd goedgekeurd. De opmaak van het RUP loopt bovendien parallel met drie andere projecten in het gebied, zoals een regionaal huis en bioklas, een projectgebied in het zuiden van de site en een natuurleerpad, en vormt een overkoepelend plan waar deze projecten in passen.

In het ontwerp van het landschapspark worden de erfgoedkwaliteiten van de historische sites gekoesterd zodat ze mogelijkheden bieden voor de gemeente. Daarnaast worden recreatieve nevenfuncties gekoppeld aan het landschapspark, zodat de belevingswaarde vergroot en een attractief groen hart gevormd wordt in de gemeente. Fiets- en wandelroutes, zorgen voor een verhoogde toegankelijkheid voor zachte vervoersmodi en een betere verknoping van het groengebied in het netwerk.

De vooropgestelde landschapstypes uit het masterplan worden in het RUP bestendigd. De bosstructuur van Fort 5, het glacis, het kasteelpark rond Hof ter Linden en de open landbouwgebieden worden ook het in het RUP onderscheiden. Samen vormen ze één samenhangend groengebied. Het gebied tussen het fort en het kasteelpark kent een hoge natuurwaarde en vormt het natuurkerngebied. Dit vraagt om een laagdynamisch karakter, waar natuurbeleving centraal staat. De randen van het gebied kunnen meer hoogdynamische functies huisvesten, die bovendien een link leggen tussen het groengebied en het stedelijk weefsel.

Het RUP werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2017. Vervolgens kan het projectgebied in het zuiden van de site gerealiseerd worden en kan Hof ter Linden uitgroeien tot een publiek groengebied met recreatieve nevenfuncties, centraal in de gemeente.

PROJECTCODE: EHL
LOCATIE: Edegem
PERIODE: 2016 > 2017
OPDRACHTGEVER: Gemeente Edegem
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht voltooid

3 images
Related.