Urban Design

2010 »

Herckerveld Herk-de-Stad

Masterplan voor een woonuitbreidingsgebied en kwaliteitsbewaking bij de realisatie


Herckerveld is een woonuitbreidingsgebied van 23 ha, gelegen op wandelafstand van de historische dorpskern van Herk-de-Stad en grenzend aan de campus van het Jessaziekenhuis. Omwille van deze ligging komt het projectgebied in aanmerking als strategisch wooninbreidingsproject voor specifieke doelgroepen (o.a. seniorenwoningen, zorgwoningen en sociale woningen). In opdracht van de ontwikkelaars Kolmont Woonprojecten en Matexi maakte BUUR een masterplan op voor Herckerveld dat als basis zal dienen voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en een verkavelingsaanvraag.

In het masterplan werd door BUUR een vernieuwend “woonlandschap” uitgewerkt waarin afzonderlijke woonvelden enerzijds worden opgehangen aan een samenhangend frame van open ruimte frame en anderzijds aan een stedelijke oost-westas die het projectgebied verbindt met het dorpsplein. De kwaliteiten van de historische kern en van het omringende agrarische landschap blijven beide gevrijwaard en komen in het woonlandschap samen.

Ondanks de grote oppervlakte die door het frame van publieke ruimte wordt ingenomen (5,3 ha) kan in het projectgebied toch een woondichtheid gerealiseerd worden van 23 wo/ha, en dit met overwegend grondgebonden woningen. Het openruimte frame heeft niet alleen een meerwaarde als publieke ruimte maar biedt ook voordelen voor de waterbeheersing van het projectgebied, de fasering en de privacy van de bestaande en de nieuwe woningen.

Voor de eerste fase van het project werkt BUUR in samenwerking met Libost het verkavelingsdossier uit. BUUR staat hierbij in voor de opmaak van de verkavelingsvoorschriften en de detaillering van de wegenis en de publieke ruimte.

 

PROJECTCODE: HDS
LOCATIE: Herk-De-Stad
PERIODE: 2010 >>
OPDRACHTGEVER: Kolmont Woonprojecten – Matexi
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Grontmij
STATUS: in ontwerpfase

4 images
Related.