Urban Design

2014 › 2015

Heirbrug-site Lokeren

Masterplan voor een woonontwikkeling aan de Durme


In 2009 werd het RUP Heirbrug Zuid goedgekeurd door de gemeente Lokeren. In dit RUP wordt de zone tussen Heirbrugstraat, Vijgenstraat, Ploegstraat en Durme aangeduid als één projectzone waarvoor een algemeen masterplan dient opgesteld te worden alvorens men dit gebied kan aansnijden.

De gronden binnen deze projectzone zijn in eigendom van drie verschillende eigenaars: de sociale woningmaatschappij Tuinwijk cvba, het sanerings- en ontwikkelingsbedrijf Santerra nv en de stad Lokeren. Er werd door de drie partijen gekozen om ieder afzonderlijk op eigen terrein te ontwikkelen.

BUUR werd in april 2014 via een ontwerpwedstrijd gekozen als ontwerper voor het masterplan Heirbrug Lokeren.

Lokeren profileert zich terecht ook wel als ‘stad aan de Durme’. De Durme meandert zich een weg door het vlakke landschap en vormt een aaneenschakeling van interessante natuurgebieden. De site van Heirbrug is een van de laatste onaangesneden woongebieden die deel uitmaken van dit groene lint. Hier bouwen dient dan ook te gebeuren met de nodige zorg en aandacht voor het landschap. Het voorliggende masterplan vertrekt zo veel mogelijk vanuit het landschap en probeert de groene kwaliteiten van het projectgebied zoveel mogelijk uit te spelen in een nieuwe woonontwikkeling.

Het masterplan bestaat uit twee delen. Eerst wordt het publiek domein gedefinieerd: een geheel aan stedelijke en landschappelijke ruimtes, elk met een eigen identiteit, beantwoordend aan specifieke eisen. Daarna worden per bouwveld een aantal typologieën voorgesteld, telkens in relatie met het publiek domein waar ze op uitgeven.

Deze twee ‘lagen’ (publieke ruimte en bebouwing) vormen samen het masterplan.

 

PROJECTCODE: LHM
LOCATIE: Lokeren
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Stad Lokeren – Santerra NV – CVBA Tuinwijk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

4 images
Related.