Urban Design

2010 »

Godsheide woonuitbreidings gebied Hasselt

Masterplan en verkavelingsplan voor een woonuitbreidingsgebied


In opdracht van de ontwikkelaar Kolmont woonprojecten, werkte BUUR een verkavelingsplan uit voor een woonuitbreidingsgebied in het centrum van Godsheide. BUUR tekende voor het masterplan en ondersteunde Antea bij de verdere uitwerking van het technisch dossier. Zodoende bleef de ruimtelijke kwaliteit die beoogd werd in het masterplan ook in de detaillering van de publieke ruimte gehandhaafd.

Godsheide is een landelijke kern die in het recent goedgekeurde GRUP wordt opgenomen in het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk. Door de goedkeuring van het RUP kunnen in de komende jaren in Godsheide een drietal woonuitbreidingebieden aangesneden worden. Deze verkaveling omvat het eerste van deze drie gebieden. De stad Hasselt staat achter een gefaseerde verdichting van Godsheide, maar wil absoluut het dorpse karakter van de kern bewaren.

Het plan voor het ruim 3 ha grote projectgebied vertrekt bewust niet van een traditionele verkaveling opgebouwd uit woonstraten. Hiermee wordt de aangezette verlinting van Godsheide immers gewoon voortgezet, en verliest de dorpskern zijn specifieke woonkwaliteit. In plaats daarvan worden grondgebonden woningen in compacte ‘velden’ geschakeld, enigszins vergelijkbaar met de configuratie van een vierkantshoeve. Dankzij deze organisatie van de woningen kan een woongebied gerealiseerd worden dat nieuwe types publieke ruimte aan het dorpsweefsel toevoegt. Daarnaast ontstaan er nieuwe relaties tussen private en publieke ruimte, zijn collectieve, ruimtebesparende parkeeroplossingen mogelijk en kan optimaal zongericht verkaveld worden.

Het verkavelingsplan werd begin 2016 aan de bewoners van Godsheide voorgesteld, en werd ter definitieve goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna kan met de gefaseerde ontwikkeling begonnen worden. Het plan voorziet in een eerste ontwikkelingsfase van 60 woningen en een tweede ontwikkelingsfase van 23 woningen.

 

PROJECTCODE: HRC-GOD / GWU
LOCATIE: Hasselt
PERIODE: 2015 > 2016
OPDRACHTGEVER: Stad Hasselt
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.