Urban Design - Public Space

2016 »

Ecowoonwijk Coronmeuse Luik

Masterplan voor een nieuwe, duurzame ecowoonwijk


Un nouvel éco-quartier exemplaire, durable et désirable


De herinrichting van de oude woonwijk Coronmeuse zorgt ervoor dat we kunnen profiteren van de krachtlijnen van de site en zijn rijke geschiedenis. De groene woonwijk Coronmeuse is een antwoord op de verzuchtingen van de stedeling van vandaag en morgen;  wonen midden in een gemeenschap, actief op zoek naar alternatieve, klimaat neutrale vervoersmogelijkheden in en rond de wijk met een menselijke schaal. Wonen in een buurt met een hoge levenskwaliteit die respect voor het milieu hoog in het vaandel draagt. Het project strekt zich uit over 25 hectare en zal een groot scala aan verschillende woningtypologieën huisvesten. Het project integreert de ontwikkeling van 2 schoolvoorzieningen en twee kinderdagverblijven. Le Grand Palais wordt een openbare voorziening onderdak biedend aan bio markt, een restaurant, een stadsboerderij, een multifunctionele sporthal en een school. De renovatie en herinrichting geeft het l’Equerre-gebouw centraal in het park, zijn oorspronkelijke bestaan terug. Het zal het kinderdagverblijf huisvesten samen met het infocentrum van het project , het wordt opnieuw de huiskamer van de wijk.

In het ontwerp krijgen de publieke ruimtes speciale aandacht.  Een van de fundamentele ontwerpprincipes in de herinrichting is het vergroten van de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers door het leesbaar maken van  een ononderbroken en comfortabele padenstructuur, in de wijk  maar ook verbonden met nabijgelegen buurten. Dit landschapsontwerp maximaliseert de aanwezigheid van het park , een weelderig tapijt dat de hele site markeert, een stevige groene drager waar ecologie en recreatie in verweven zitten. Dit geeft het groen een extra dimensie. Het Astrid park,  een park voor de stad en de wijk, ontstaat door verschillende functies te combineren, het wandelen, spelenplekken, rustmomenten, natuurspeelplekken,  Het scheiden van actieve groen recreatiegebieden met de stillere gebieden en de natuurzones. Al de nieuwe voorzieningen leven in harmonie, met respect voor het natuurlijke karakter van het park.

PROJECTCODE: LCO
LOCATIE: Liège
PERIODE: 2016 >>
OPDRACHTGEVER: NéoLegia nv
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m.
Syntaxe, Artau, Altiplan et Atelier du Sart Tilman (Architecture); MATRIciel, Pirnay Engineering, Poly-Tech Engineering,
PS2, APOLLO, Radiance 35 (Consultants)

STATUS: Laureaat competitie | opdracht lopende

Le nouvel aménagement du quartier Coronmeuse veille à tirer parti de toutes les lignes de forces du site et de son histoire. L’éco-quartier Coronmeuse répond aux aspirations des citadins d’aujourd’hui et de demain, à la recherche de modes d’habitat plus conviviaux, qui favorisent la vie en commun, l’activité à taille humaine, le rapport aux éléments naturels et le respect de l’environnement.
Le projet s’étend sur 25 hectares et il accueillera principalement des logements dans une grande variété des typologies. Le projet intègre aussi le développement de deux équipements scolaires et de deux crèches.

Le Grand Palais deviendra un équipement public contenant un marché bio, un restaurant, une ferme urbaine, une salle omnisport et une école. La rénovation de l’Equerre lui permettra de retrouver son aspect original. Il accueillera une crèche, la maison de quartier et un centre d’information du projet.

Dans le présent projet, les espaces publics font l’objet d’une attention toute particulière. Un des principes de l’aménagement consiste à y faciliter l’accessibilité pour les cyclistes et les piétons, en créant des cheminements lisibles, continus et confortables, à la fois à l’intérieur du quartier mais aussi en lien avec les quartiers environnants.

L’aménagement paysager maximise la présence du parc et constitue un tapis qui s’étend sur l’ensemble du site et qui est porteur de la dimension verte mais également écologique et récréative. Le parc Astrid, un parc pour la ville et le quartier, est aménagé en combinant des promenades, des espaces de jeux, des espaces de repos, des lieux de contemplation, des zones plus actives, des zones plus calmes, des zones naturelles… Toutes les utilisations s’intègrent dans un respect de l’harmonie d’ensemble et du caractère naturel du parc.

CODE DU PROJET: LCO
LOCALISATION: Liège
PERIODE: 2016>>
MAÎTRE D’OUVRAGE: Commune de Dilbeek
ÉQUIPE: BUUR (Masterplan, Conception, Paysage)
Architects: Syntaxe, Artau, Altiplan et Atelier du Sart Tilman, Consultants: MATRIciel, Pirnay Engineering, Poly-Tech Engineering, PS2, APOLLO, Radiance 35

STATUT: Compétition premier prix | projet en cours

11 images
Related.