Urban Design - Public Space

2016 › 2016

Ecowijk Gantoise Gent

Inrichtingsplan, nota beeldkwaliteit, ontwerp publieke ruimte en verkavelingsaanvraag voor duurzame woonontwikkeling


BUUR is door de private ontwikkelaar Ecowijk nv en sogent aangesteld als ontwerper voor de Ecowijk Gantoise. Driekwart Groen, Mint, Hydroscan en Ingenium zijn als adviseurs bij het project betrokken voor de uitwerking van de ecologie, mobiliteit, waterhuishouding en energie. Het doel is om een modelwijk voor de 21ste eeuw te realiseren, met een minimale ecologische afdruk. De Ecowijk Gantoise veruitwendigt dan ook de bijzondere ambities van de stad Gent op het vlak van duurzaamheid.

De nieuwe woonwijk geeft een invulling aan de voormalige terreinen van KAA Gent, met een gedifferentieerd woningaanbod voor een 300-tal gezinnen en een densiteit van 60 woningen/ha. De wijk wordt gestructureerd rond een centraal wijkpark. In het parkontwerp worden referenties naar de sportgeschiedenis van de site opgenomen, als speelse elementen langs het zogenaamde ‘Gantoisepad’. Brede parkarmen sluiten aan op de omgeving, met directe linken naar het openbaar vervoer en de omliggende fietsassen. Twee pleintjes worden opgeladen met buurtgerichte functies, zoals een buurtschuur, kinderopvang, coworking kantoren en lokale handel. De wijk is integraal autovrij, waardoor het beeld van een klassieke straat plaatsmaakt voor kindvriendelijke groene ruimtes. De woningen geven aan de achterzijde uit op collectieve binnenhoven, met pluktuinen in gemeenschappelijk beheer. De duurzame ambities worden ook op technisch niveau ingevuld, met een collectief energiesysteem, integrale waterbuffering en een ecologisch verantwoorde groeninrichting. Het parkeren gebeurt integraal ondergronds; de lage parkeerratio wordt gecompenseerd door deelauto’s, deelfietsen en andere faciliteiten.

De stedenbouwkundige aanvraag voor de omgevingsaanleg en de verkavelingsaanvraag zijn begin 2017 ingediend. Voor de kant Ecowijk nv zijn verschillende architecten aangesteld die momenteel de schetsontwerpen verder uitwerken. De bouw van de eerste woningen is voorzien tegen eind 2017. De aanleg van het wijkpark, die sogent op zich neemt, is voorzien in 2018. BUUR blijft als kwaliteitsbewaker betrokken bij het project.

PROJECTCODE: GEG
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2016 > 2016
OPDRACHTGEVER: SO Gent – Ecowijk
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.