Strategic Planning

2014 › 2014

Duurzame mobiliteit in steden

Ontwikkelen van een analysekader voor het transitiepotentieel naar een duurzame mobiliteit in steden


In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij VMM ontwikkelden BUUR en ShiftN een analysekader om het transitiepotentieel van steden te kunnen inschatten om hun mobiliteitssysteem te verduurzamen. Dit kader werd retroactief toegepast op vijf Europese koplopersteden inzake duurzame mobiliteit en vervolgens proactief op het mobiliteitssysteem van de Vlaamse centrumstad Leuven.

Het analysekader dient daarbij als een filter om het complexe systeem van stedelijke mobiliteit op een intelligente en selectieve manier te lezen en te begrijpen. Hiervoor werden voor de drie bouwstenen stedelijk mobiliteitssysteem, duurzaamheidsniveau en transitiepotentieel de meest essentiële analyse-aspecten opgelijst, hun onderlinge samenhang verduidelijkt en onderzoeksvragen geformuleerd die een kritische lezing kunnen sturen.

Via een retroactieve analyse van de vijf steden Freiburg, Groningen, Zürich, Bolzano en La Rochelle werd de werking van het analysekader getoetst, maar ontdekten we ook een reeks inspirerende strategieën, samen met succesfactoren en drempels bij de toepassing ervan. De eerste drie steden hebben reeds een langdurige transitie achter de rug, de andere twee koplopersteden hebben een minder verregaande transitie ondergaan, maar zijn wegens hun kleine schaal en innovatiegehalte interessant. Het rapport werd afgesloten met een proactieve analyse van de Vlaamse centrumstad Leuven. Hierbij wordt het analysekader gebruikt om in een stad het potentieel te onderzoeken voor een transitie die het stedelijk mobiliteitssysteem duurzamer maakt, gekoppeld aan een beschrijving van de huidige toestand van dat systeem en een identificatie van de belangrijke probleempunten. Daarbij identificeerden we negen kansen en negen bedreigingen voor het transitiepotentieel inzake duurzame mobiliteit in Leuven.

Het onderzoeksrapport kan worden gedownload op de website van de VMM.

 

PROJECTCODE: DMS
LOCATIE: Vlaanderen
PERIODE: 2014
OPDRACHTGEVER: VMM – MIRA
PROJECTTEAM: BUUR – ShiftN
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.