Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2014 »

Dorpskern vernieuwing Rotselaar

Visie, masterplan, RUP en ontwerp publieke ruimte voor centrumontwikkelingen


Urban renewal


De kern van Rotselaar is gelegen in de landschappelijk waardevolle Dijlevallei en heeft daarmee een enorme potentie om een aantrekkelijke gemeente te worden. Deze ambitie kan echter moeilijk ontluiken in het dorp, daar het te kampen heeft met de doordocht van bovenlokaal verkeer, een onaangenaam woonklimaat door de hoge verkeersdruk, en een tanende attractiviteit doordat de handel zich steeds vaker naar baanwinkels mobiliseert.

BUUR werd aangesteld om de inrichting voor de dorpskern van Rotselaar op te maken. In de structuurvisie wordt een parallelle opbouw beoogd die uiteenvalt in drie structuren: valleiwand, doortocht en luwte. In het westen vormt een nieuwe valleiwand met meergezingswoningen, speelplekken en groene open ruimtes de afwerking van de kern die medieert tussen dorp en Dijlelandschap. De doortocht vormgegeven als een figuur die verblijfskwaliteit faciliteert: een verbreed profiel biedt plaats voor ruimere voetpaden, de toevoeging van randparkings vrijwaart het centrum van een straatbeeld met overdadig parkeren, en ter hoogte van het kerkplein wordt ze een shared space. De derde structuur is de luwte tussen valleiwand en doortocht, en is de plek bij uitstek waar een bloeiend dorpsleven hoogtij viert, met een versterkt handelsapparaat en een aanschakeling van pleintjes en plekken.

In deze luwte bevindt zich het Dorpshart, het centrale bouwblok dat herontwikkeld wordt en zo de katalysator vormt voor de algehele opwaardering van het centrumgebied. In een gemeenschappelijke sokkel worden nieuwe handelsfuncties ondergebracht waarvan de winkelwanden het publieke leven helpen activeren. Deze plint is het nieuwe maaiveld waarop een aangenaam woonklimaat gecreëerd wordt, bestaande uit enkele collectieve plekjes en de nauwgezette invoeging van solitaire meergezinswoningen die de charmante schaal van het dorp niet overstijgen. Samen met de vernieuwde doortocht en valleiwand wordt zo bijgedragen aan de nieuwe identiteit van Rotselaar: dorpse levendigheid in een bloeiend landschap.

 

PROJECTCODE: RDV
LOCATIE: Rotselaar
PERIODE: 2014 >>
OPDRACHTGEVER: LGV NV
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: in ontwerpfase

The village of Rotselaar is situated in the attractive landscape of the Dijle Valley and thereby has an enormous potential to become an alluring municipality. This ambition never the less is difficult to achieve in a village that is divided by an inter-urban traffic corridor, where vehicle traffic has lead to poor living conditions and local shops have almost vacated the area due to the poor atmosphere.

BUUR was appointed to develop a plan for the village centre. In the strategic vision three parallel themes were considered: the edge of the floodplain, the through-traffic and tranquil space. The western edge is limited by the floodplain with a proposal to develop multi-family houses, play spaces and green areas to complete the space between the village and the open landscape. The central road is proposed to be re-aligned to allow a more intimate local character including: wider pedestrian space, the redesign of the parking configuration to provide more space to focus on a pedestrian focused village centre. The third theme involves the development of tranquil spaces along the western area to provide the village the atmosphere to thrive with a mix of intimate public spaces.

Amongst this tranquil urban area, the town centre and the central building development block can be found which intends to become a catalyser for the overall development of the village. The new town square will be the new focus for public life, containing a newly activated commercial ground floor space. This is based on more effective use of the existing site which will provide a greater mix of housing, more affordable alternatives to the existing living environments, it allow for new work spaces to be created with living spaces above that do not exceed the density or scale of the village.

 

PROJECT CODE: RDV
LOCATION: Rotselaar
PERIOD: 2014 >>
CLIENT: LGV NV
TEAM: BUUR
STATUS: in design phase

8 images
Related.